Ποιο είναι το σχέδιό σας για μια υπόθεση που θα δημιουργήσει νομικό προηγούμενο;

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια τέτοια υπόθεση. Επικεντρωνόμαστε στο να χτίσουμε σχέσεις με ομάδες νομικών επιτροπών όπως το EFF και να δημιουργήσουμε δικές μας νομικές πηγές.

Μια από τις πιο συναρπαστικές και βοηθητικές εξελίξεις στα πνευματικά δικαιώματα τελευταία, ήταν η διαμόρφωση των “βέλτιστων πρακτικών,” αρχές και διαδικασίες που καθορίζουν τι συνιστά θεμιτή χρήση κατά την κρίση μιας κοινότητας δημιουργικών χρηστών. Οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να υπερασπιστούν επιτυχώς τα δικαιώματα θεμιτής χρήσης ακόμα και χωρίς δίκη—δείτε τη κατάθεση περί βέλτιστων πρακτικών στις θεμιτές χρήσεις. Η άποψή μας είναι ότι τουλάχιστον τα μη εμπορικά, μετασχηματιστικά έργα αποτελούν θεμιτές χρήσεις, και το OTW θα υπερασπίζεται αυτήν την άποψη, όπως οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ κάνουν χρήση των βέλτιστων πρακτικών για να γυρίζουν ταινίες και να δουλεύουν χωρίς δικαστικές διαμάχες.

Comments are closed.