Ποια θεματολογία περιλαμβάνει το wiki του Fanlore;

Η θεματολογία του wiki του Fanlore περιλαμβάνει τα fandom και τα μετασχηματιστικά έργα κάθε φύσεως. Στοχεύουμε να φιλοξενήσουμε τις συνεισφορές ενός μεγάλου και ποικιλόμορφου εύρους θαυμαστών που μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με την ιστορία των κοινοτήτων θαυμαστών τους.

Comments are closed.