Ποιος μετέφρασε αυτήν την ιστοσελίδα;

Οι μεταφραστές του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) εργάζονται σε δύο βαθμίδες: το προσωπικό της Μεταφραστικής Επιτροπής και τις γλωσσικές ομάδες. Το προσωπικό συντονίζει τις μεταφραστικές αναθέσεις και συνεργάζεται με τις άλλες επιτροπές. Οι γλωσσικές ομάδες ποικίλουν σε μέγεθος (με τουλάχιστον έναν μεταφραστή και έναν διορθωτή) και αποτελούνται από εθελοντές που έχουν ως μητρική ή είναι ευφραδείς σε μια γλώσσα εκτός των αγγλικών.

Πέραν της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, οι μεταφραστές βοηθούν επίσης στο να καταστούν άλλα προγράμματα του OTW, όπως το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), προσβάσιμα στο διεθνές κοινό.

Comments are closed.