Ποιος επωφελείται από το AO3; Οι χρήστες του πρέπει να πληρώνουν;

Κανείς, ακόμη και το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) ως οργανισμός, δεν κερδίζει χρήματα από το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) ή το περιεχόμενό του. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο, διότι το OTW πληρώνει για να φιλοξενεί το AO3. Δεν εμφανίζονται διαφημίσεις. Αντ’ αυτού, διοργανώνουμε εράνους για να ζητήσουμε υποστήριξη από τους χρήστες μας. Δε θα χρειαστεί ποτέ κάποια δωρεά για να χρησιμοποιήσετε το AO3 ή κάποιο από τα εργαλεία του.

Comments are closed.