Ποιος επωφελείται από τη σύσταση του OTW;

Από οικονομικής άποψης, κανένας. Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οπότε οποιαδήποτε έσοδα έχει, μπαίνουν στο ταμείο του προς υποστήριξη του έργου του. Το OTW δεν έχει επί του παρόντος αμειβόμενο προσωπικό και το διαχειρίζονται εθελοντές. Η επίσημη πολιτική μας περί σύγκρουσης συμφερόντων είναι εκείνη που προτείνεται για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από την Εφορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Comments are closed.