Ποιος αποφασίζει πώς το OTW ξοδεύει τα χρήματα;

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εν τέλει υπεύθυνο για τέτοιες αποφάσεις, ως μέρος των διαχειριστικών του υποχρεώσεων. Ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ειδικά υπεύθυνος για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να τον εγκρίνει με ψήφο, όπως και οποιαδήποτε έκτακτα έξοδα. Για μικρότερης αξίας συναλλαγές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναθέσει σε επιτροπές του OTW την ευθύνη να αποφασίσουν τι αγαθά και υπηρεσίες πιθανώς να χρειάζονται.

Comments are closed.