Ποια είναι η θέση του OTW στην ισορροπία μεταξύ της λογοκλοπής και της λογοτεχνίας θαυμαστών;

Υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ λογοκλοπής (η μη αναγνωρισμένη χρήση των λόγων κάποιου άλλου, παρουσιασμένων σαν πρωτότυπων), λογοτεχνίας θαυμαστών (ο αναγνωρισμένος ή προφανής δανεισμός στοιχείων μιας ιστορίας για να ειπωθεί μια νέα ιστορία με τα λόγια του συγγραφέα λογοτεχνίας θαυμαστών) και παράθεσης (η αναγνωρισμένη ή προφανής χρήση μικρών αποσπασμάτων από το έργο κάποιου άλλου).

Με τον όρο “προφανής” εννοούμε ότι ακόμα και αν ένας συγγραφέας λογοτεχνίας θαυμαστών δεν αποποιήθηκε της ευθύνης στο έργο του, οι αναγνώστες γνωρίζουν ότι δεν δημιούργησε την Wonder Woman, τον Voldemort ή τη φράση “Use the Force, Luke.”

Η λογοκλοπή είναι παραπλανητική και εμποδίζει τον συγγραφέα του πρωτοτύπου να λάβει τα εύσημα για το έργο του. Η λογοτεχνία θαυμαστών και οι παραθέσεις είναι σημαντικές θεμιτές χρήσεις που αναγνωρίζουν τον συγγραφέα του πρωτοτύπου και το έργο του. Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δεν υποστηρίζει τη λογοκλοπή, υποστηρίζουμε όμως την λογοτεχνία θαυμαστών και τις παραθέσεις.

Comments are closed.