Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας δωρεάς που παρέχει κατάσταση μέλους και μιας που δεν παρέχει;

Με μια δωρεά που παρέχει κατάσταση μέλους γίνεστε μέλος του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων): μπορείτε να ψηφίσετε στις ετήσιες εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των εκλογών του OTW ή επικοινωνήστε με την ομάδα Εκλογών.

Μια δωρεά που δεν παρέχει κατάσταση μέλους, αν και την εκτιμούμε βαθύτατα, δεν σας καθιστά μέλος του OTW και δεν συνεπάγεται δικαίωμα ψήφου.

Comments are closed.