Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας δωρεάς που παρέχει κατάσταση μέλους και μιας που δεν παρέχει;

Με μια δωρεά που παρέχει κατάσταση μέλους γίνεστε μέλος του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων): μπορείτε να ψηφίσετε στις ετήσιες εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των εκλογών του OTW ή επικοινωνήστε με την ομάδα Εκλογών.

Μια δωρεά που δεν παρέχει κατάσταση μέλους, αν και την εκτιμούμε βαθύτατα, δεν σας καθιστά μέλος του OTW και δεν συνεπάγεται δικαίωμα ψήφου.