Οι δωρεές στο OTW εκπίπτουν από τη φορολογία; Αν ναι, ποιος είναι ο Αριθμός του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Μητρώου σας;

Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι μια εγγεγραμμένη, μη κερδοσκοπική οργάνωση σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ 501(c)(3) και όλες οι δωρεές σε εμάς εκπίπτουν από τη φορολογία. Ο Αριθμός του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Μητρώου μας στις ΗΠΑ είναι 38-3765024. Θα εμφανίζεται επίσης στην απόδειξη της δωρεάς σας για το αρχείο σας.

Σημειώστε πως αν διαμένετε εκτός των ΗΠΑ, η δωρεά σας μπορεί και να μην εκπίπτει από τη φορολογία. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν φοροτεχνικό για να σας πει αν η δωρεά σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ 501(c)(3) πληροί τις προϋποθέσεις για έκπτωση φόρου βάσει των νόμων του κράτους σας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα Ανάπτυξης & Μελών αν έχετε επιπλέον απορίες.

Comments are closed.