Οι δωρεές στο OTW εκπίπτουν από τη φορολογία;

Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εφορία έχει εγκρίνει το αφορολόγητο του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Ένα από τα οφέλη της μη κερδοσκοπικής ιδιότητάς μας είναι πως όποια δωρεά κάνετε στον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους των $10 για την απόκτηση κατάστασης μέλους στο OTW, είναι πλέον αφορολόγητη στις Ηνωμένες Πολιτείες! Ακόμη καλύτερα, και οι προηγούμενες δωρεές σας είναι αφορολόγητες, από την ημερομηνία σύστασής μας στις 5 Σεπτεμβρίου του 2007.

Σημειώστε πως αν διαμένετε εκτός των Η.Π.Α., η δωρεά σας μπορεί και να μην εκπίπτει από τη φορολογία. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν φοροτεχνικό για να σας πει αν η δωρεά σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α. 501(c)(3) πληροί τις προϋποθέσεις για έκπτωση φόρου βάσει των νόμων του κράτους σας.

Comments are closed.