Μπορώ να προσφερθώ εθελοντικά για πάνω από ένα ρόλο;

Ναι· πολλά μέλη του προσωπικού του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) αφιερώνουν τον χρόνο τους σε πολλούς ρόλους. Ωστόσο, σας ζητούμε να σκεφτείτε σοβαρά τις απαιτήσεις χρόνου για τους ρόλους που σας ενδιαφέρουν σε σύγκριση με τον χρόνο που έχετε διαθέσιμο. Είναι πολύτιμο για τους εθελοντές και το OTW όταν κάποιο άτομο έχει πολλούς ρόλους, αλλά επίσης θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως δεν παραφορτώνουμε άτομα με ευθύνη. Όλες οι περιγραφές για τις νέες θέσεις δίνουν εκτίμηση χρόνου για τον ρόλο για να βοηθήσουν στη διαχείριση των προσδοκιών. Προτείνεται πως οι εθελοντές καλό θα ήταν να συζητήσουν την ανάληψη νέων ρόλων με τον πρόεδρο της επιτροπής του­ς.

Comments are closed.