Μπορώ να κάνω μια δωρεά που προορίζεται για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή έξοδο του OTW;

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει τρόπος να γίνονται δωρεές που προορίζονται για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή έξοδο του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Υπάρχουν αρκετά έξοδα τα οποία αφορούν στον οργανισμό ως σύνολο και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα: για παράδειγμα, το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι εθελοντές μας για συσκέψεις και οργάνωση σχεδίων, οι διακομιστές φιλοξενίας που χρησιμοποιούνται τόσο για τα εσωτερικά έγγραφα του OTW όσο και για το περιεχόμενο του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) και το τείχος προστασίας του Fanlore, του AO3 και της εσωτερικής αποθήκευσης του OTW. Οι δωρεές καλύπτουν τη συντήρηση όλων αυτών και άλλων προγραμμάτων του OTW.

Comments are closed.