Θα συνδέσετε τις ταυτότητες των θαυμαστών με τις πραγματικές τους ταυτότητες στο wiki του Fanlore;

Το wiki του Fanlore έχει μια πολιτική προστασίας ταυτότητας, η οποία διασφαλίζει ότι οι θαυμαστές μπορούν να κρατήσουν τις ψευδώνυνες ταυτότηες θαυμαστών τους χωριστά από τα πραγματικά τους ονόματα εφόσον το επιθυμούν. Επιπλέον το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) είναι αφοσιωμένο στην προστασία του απορρήτου των θαυμαστών, είτε χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας είτε όχι. Αν έχει κάποια γίνει επεξεργασία στη wiki η οποία συνδέει την πραγματική σας ταυτότητα με την ταυτότητα θαυμαστή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Fanlore και θα συνεργαστούμε για την επίλυση του ζητήματος.

Comments are closed.