Θα πληρωθώ όντας εθελοντής;

Όχι, καμία και κανένας στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δεν πληρώνεται για το έργο του.