Θα είναι η κατάσταση μέλους μου συνδεδεμένη με τον λογαριασμό μου στο AO3;

Όχι, τα μέλη του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και οι λογαριασμοί του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) δε συνδέονται με κανέναν τρόπο. Το OTW υποστηρίζει θερμά το δικαίωμα των χρηστών να διαχωρίζουν την πραγματική τους ταυτότητα από την ταυτότητα που χρησιμοποιούν εντός των fandom. Ποτέ δε θα τις συνδέσουμε και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες φυλάσσονται οι πληροφορίες των μελών και οι πληροφορίες των λογαριασμών στο AO3 είναι εντελώς ξεχωριστές. Η αποθήκευση και η χρήση των δεδομένων σας διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου.

Comments are closed.