Γιατί το wiki είναι μόνο στα Αγγλικά; Μπορώ να κάνω επεξεργασία σε άλλες γλώσσες;

Το fandom είναι διεθνές, και καλοδεχόμαστε συνεισφορές από θαυμαστές από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, το Fanlore είναι μία πηγή πληροφοριών στην αγγλική γλώσσα, αν και οι διαχειριστές ενθαρρύνονται να αρχειοθετούν fandom, έργα θαυμαστών, και κοινότητες θαυμαστών που αρχικά μπορεί να διεξάγονταν σε γλώσσες εκτός των Αγγλικών. Αν θέλετε συμβουλές ή βοήθεια με την αρχειοθέτηση πλευρών fandom που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, ή ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με το Fanlore για να βελτιώσετε το διεθνές φάσμα του wiki, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Comments are closed.