Γιατί το TWC δε διαθέτει τα άρθρα του σε μορφή PDF;

Καθώς το Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικά Έργα και Κουλτούρες) είναι ένα περιοδικό πολυμέσων το οποίο δημοσιεύει στιγμιότυπα, ενσωματώνει video και χρησιμοποιεί υπερσυνδέσμους, πρέπει να εκδίδεται ηλεκτρονικά. Τα αρχεία PDF δεν μπορούν να αναπαράγουν επαρκώς τη διαδραστική εμπειρία του περιοδικού.

Επιπλέον, επειδή το TWC χρησιμοποιεί τα πνευματικά δικαιώματα της άδειας της Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές, οι θαυμαστές ίσως επιθυμούν να μετασχηματίσουν το περιοδικό δημιουργώντας αρχεία PDF με το περιεχόμενό του και διαθέτοντάς το ευρύτερα. Εφόσον το έγγραφο παρέχει τη διεύθυνση της αρχικής πηγής και εφόσον δεν υπάρχει κέρδος, αυτό είναι πλήρως αποδεκτό βάσει των όρων της άδειας της CC. Το TWC μάλιστα, ενθαρρύνει τέτοιου είδους μετασχηματιστικές δραστηριότητες θαυμαστών.

Τέλος, το TWC αντιστέκεται στη βαρύτητα που δίνει η ακαδημαϊκή κοινότητα στα έντυπα μέσα. Αν δημιουργούσαμε επίσημα αρχεία PDF, τότε αυτά τα έγγραφα θα αντιμετωπίζονταν ως έγκυρα και όχι οι ηλεκτρονικές μορφές τους, μόνο και μόνο επειδή στις ακαδημαϊκές εκδόσεις τα έντυπα θεωρούνται προνομιούχα—και όμως το PDF θα είναι πάντα ένα δευτέρας διαλογής στιγμιότυπο ενός διαδραστικού κειμένου.

Comments are closed.