Γιατί παίρνει τόσο καιρό για να δημιουργηθεί το λογισμικό του αρχείου;

Η δημιουργία του είδους του αρχείου που οραματίζεται το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δεν είναι απλή διαδικασία. Δε δημιουργούμε απλά ένα αρχείο βάσει ενός προϋπάρχοντος λογισμικού, αλλά δημιουργούμε νέο λογισμικό ανοιχτού κώδικα βασισμένο στις ανάγκες των θαυμαστών, που θα μπορεί να διατηρηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί εύκολα και που θα μπορεί να διαχειρίζεται δυνητικά εκατομμύρια ιστορίες από εκατοντάδες χιλιάδες ταυτόχρονους χρήστες.

Αυτή η δουλειά γίνεται από μια ομάδα εθελοντών, συμπεριλαμβανομένης και μιας ομάδας εκπαιδευόμενων που μαθαίνει να γράφει και να διατηρεί κώδικα, για να βοηθήσει στη δημιουργία της κοινότητας προγραμματιστών θαυμαστών. Αυτή είναι η ομάδα των ανθρώπων που θα βοηθάει στη διατήρηση του κώδικα στο μέλλον. Με άλλα λόγια, δε δημιουργούμε απλά το λογισμικό του αρχείου, αλλά και τους δημιουργούς του.

Επίσης, έχουμε αναπτύξει περιεκτικές και φιλικές προς τους θαυμαστές πολιτικές με όσο μεγαλύτερη συμβολή από τους ίδιους μπορούσαμε. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα αυτών στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας).

Αυτό παίρνει χρόνο για να γίνει, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι αξίζει. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο που κάνουμε στην ανάπτυξη του AO3 στα ενημερωτικά δελτία και το ιστολόγιό μας (blog). Εάν θέλετε να βοηθήσετε, επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εθελοντών & Προσλήψεων.

Comments are closed.