Γιατί κι άλλο Αρχείο;

Ο πρώτος μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο, δωρεάν πακέτο λογισμικού ελεύθερου κώδικα που θα επιτρέπει στους θαυμαστές να φιλοξενούν τα δικά τους ισχυρά, πλήρως εξοπλισμένα αρχεία. Ένα λογισμικό το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει ακόμα και ένα αρχείο που περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες ιστορίες και θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να επιτρέπει στους θαυμαστές να συνδέονται μεταξύ τους μέσω των έργων τους.

Ο δεύτερος στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το λογισμικό για να παρέχουμε ένα μη εμπορικό, μη κερδοσκοπικό κεντρικό μέρος αποθήκευσης για λογοτεχνία και άλλα μετασχηματιστικά έργα θαυμαστών, τα οποία θα είναι προστατευμένα υπό την αιγίδα του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και θα εκμεταλλεύονται τη δουλειά του OTW στη διατύπωση της υπόθεσης για τη νομιμότητα και την κοινωνική αξία αυτών των έργων. Σε αντίθεση με άλλα Αρχεία, το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) δε διοικείται από ανθρώπους των οποίων το ενδιαφέρον για το fandom αυξομειώνεται, αλλά από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με εκλεγμένο, εναλλασσόμενο συμβούλιο αφοσιωμένων θαυμαστών. Ευελπιστούμε αυτό να οδηγήσει σε περισσότερη μονιμότητα και σταθερότητα απ’ ό,τι άλλα αρχεία και υπηρεσίες.