Γιατί κάποιο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά και όχι στη γλώσσα που επέλεξα;

Η ιστοσελίδα μεταφράζεται από εθελοντές στον ελεύθερο χρόνο τους. Αποφασίσαμε να διαθέσουμε τις βασικές πληροφορίες στην κάθε γλώσσα αμέσως μόλις ήταν έτοιμες, παρόλο που η μετάφραση ολόκληρης της ιστοσελίδας δεν έχει περατωθεί ακόμη. Εργαζόμαστε ώστε, εν τέλει, να καταστήσουμε όλο το περιεχόμενο διαθέσιμο σε εσάς, αλλά παρακαλούμε κατανοήστε πως αυτό απαιτεί χρόνο.

Comments are closed.