Γιατί θεωρεί το OTW ότι τα μετασχηματιστικά έργα είναι νόμιμα;

Η πνευματική ιδιοκτησία έχει σκοπό να προστατεύσει το δικαίωμα του δημιουργού να επωφελείται οικονομικά από το έργο του για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενθαρρύνονται η δημιουργία και η ευρεία διάδοση πληροφοριών. Αυτό όμως δεν αποκλείει το δικαίωμα άλλων να απαντήσουν στο πρωτότυπο έργο, είτε με κριτικά σχόλια, παρωδίες, είτε, κατά την γνώμη μας, με μετασχηματιστικά έργα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πνευματικά δικαιώματα περιορίζονται από το δόγμα της θεμιτής χρήσης. Στη νομική υπόθεση Campbell v. Acuff-Rose, το δικαστήριο όρισε οι μετασχηματιστικές χρήσεις να επιδέχονται ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανάλυση θεμιτής χρήσης. Για όσους ενδιαφέρονται να διαβάσουν μια εις βάθος νομική ανάλυση, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα Νομική Ανάλυση στο Fanlore.

Comments are closed.