Αν το έργο μου έχει δημοσιευθεί στο Archive of Our Own (Το Αρχείο Μας) του OTW, τι ισχύει: οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας εκεί που βρίσκομαι ή η νομοθεσία των ΗΠΑ;

Επειδή το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και οι διακομιστές του βρίσκονται στις ΗΠΑ, θεωρούμε ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ ισχύει για το περιεχόμενο του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), ακόμα κι αν ο συγγραφέας είναι κάτοικος ή πολίτης άλλης χώρας. Παρόλ’ αυτά, η κάθε χώρα αποφαίνεται διαφορετικά για την έκταση της νομοθεσίας της. Η νομοθεσία της χώρας από την οποία προέρχεστε πιθανόν ισχύει για εσάς. Ενδέχεται κάποια τμήματα των πολιτικών του OTW να είναι ευρύτερα ή ίσως πιο περιοριστικά από τη νομοθεσία εντός μιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.

Άλλοι οργανισμοί που εξυπηρετούν ένα διεθνές κοινό ασχολούνται με τα ποικίλα νομικά καθεστώτα κάτω από τα οποία διαμένουν, εργάζονται και διασκεδάζουν οι χρήστες τους. Το Creative Commons, για παράδειγμα, έχει διαμορφώσει μια διαδικασία από στάδια για να “εξάγουν” τις άδειές τους διεθνώς με το να “μεταφράζουν τις άδειές τους αλλά και να τις προσαρμόζουν νομικά για συγκεκριμένες δικαιοδοσίες.

Ιδανικά, θα θέλαμε να διαμορφώσουμε μια παρόμοια διαδικασία εντός του OTW, προς το παρόν όμως είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους φίλους μας στο EFF σε περιπτώσεις νομικής υπεράσπισης εκτός των ΗΠΑ. Εάν επιθυμείτε να βοηθήσετε στα εκτός ΗΠΑ νομικά θέματα ή στην επιμόρφωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εθελοντών.

Comments are closed.