Έχω ένα αρχείο που θα ήθελα να εισάγω/αντιγράψω στο AO3. Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνήστε με τις Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) για πρόσβαση στο εργαλείο εισαγωγής. Παρακαλούμε ενημερώστε μας από την αρχή αν έχετε ειδικές ανάγκες — για παράδειγμα, αν θέλετε να αναλάβουμε τη διατήρηση της παλιάς ιστοσελίδας ή αν το αρχείο σας περιλαμβάνει περιεχόμενο πολυμέσων.

Comments are closed.