FAQ – často kladené otázky o príspevkoch a členstve

Donations and Membership

Ako môžem OTW poslať svoj príspevok?

Pre zaslanie príspevku prejdite na náš príspevkový formulár.

Ďakujeme za vašu podporu! Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy pri zasielaní vášho príspevku, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva.

Môžem prispieť prostredníctvom šeku? Kam ho mám poslať?

Áno, ak máte trvalé bydlisko v Spojených štátoch. Šeky z iných krajín ako USA nie sme momentálne schopní prijímať. Vyplňte, prosím, náš príspevkový formulár, zvoľte možnosť “Sumu pošlem šekom” a šek pošlite na adresu:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Príspevky formou šeku bývajú pripísané zvyčajne do troch týždňov. Ak máte akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva.

Môžem prispieť v hotovosti alebo poštovým poukazom?

Áno, pokiaľ prispejete v USD. Takéto príspevky však budú prijaté len ako nie členské. Na založenie členstva je potrebné prepojiť vašu platbu s bankovým účtom alebo kreditnou kartou, aby sme v prípade volieb overili, že ste skutočná osoba a jednotlivec.

Príspevky posielajte na adresu:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Ak máte akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva.

Môžem prispieť v inej mene ako USD?

Áno, prispieť môžete prostredníctvom nášho príspevkového formulára. (Upozorňujeme, že nemôžeme prijať šeky alebo hotovosť v mene inej ako USD.) Pri posielaní príspevku prostredníctvom online formulára budete vyzvaní k zvoleniu presnej sumy v USD. Platbu môžete potom dokončiť prostredníctvom kreditnej karty alebo PayPalu.

Ak budete potrebovať pomoc, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva alebo podporu PayPalu.

Sú príspevky odpísateľné z daní? Ak áno, aké je vaše EIN?

Áno, v Spojených štátoch sú. OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) je registrovanou neziskovou organizáciou 501(c)(3) a všetky príspevky je možné odpísať z daní. Naše EIN (identifikačné číslo zamestnávateľa) v USA je 38-3765024; bude tiež uvedené na potvrdení o prijatí príspevku.

Upozorňujeme, že ak sídlite mimo USA, váš príspevok môže ale nemusí byť odpísateľný z daní. Odporúčame vám konzultovať s daňovým poradcom, či je dar neziskovej organizácii 501(c)(3) sídliacej v USA podľa vašich miestnych zákonov odpísateľný z daní.

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva.

Prečo musím uviesť svoje meno a adresu v príspevkovom formulári? Môžem prispieť anonymne?

Pre príspevky zakladajúce členstvo potrebujeme prepojiť jednotlivca s príspevkom z právnych dôvodov, aby sme predišli prípadom, kedy by jedna osoba mohla darovať viackrát a tým pádom mala nárok na viacero hlasov. (Viac si prečítate nižšie v: Prečo je právo voliť vo voľbách do OTW podmienené členským príspevkom?)

Vaše informácie sú u nás v bezpečí, na ochranu dát kladieme veľký dôraz. Nikdy neprepojíme vašu právnu a vašu fanúšikovskú identitu. Viac informácií nájdete v: Zásadách na ochranu súkromia .

Ak si prajete prispieť bez uvedenia adresy, príspevok je možné zaslať v hotovosti alebo poštovým poukazom (len v USD). Viac nájdete vyššie pod odkazom Môžem prispieť v hotovostí alebo poštovým poukazom?.

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva.

Ako dlho je členstvo platné? Ako sa dozviem, či môžem voliť?

Vaše členstvo je platné rok od vášho posledného príspevku. Ak sa rozhodnete stať sa členom OTW a váš príspevok dostaneme pred hraničným dátumom na voľby v danom roku, ktorý je zverejnený volebným tímom OTW, môžete voliť.

Ak si nie ste istí, kedy ste naposledy prispeli, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva. Ak máte otázku o hraničnom dátume alebo volebnom procese, prosím, kontaktuje Voľby.

Čo sa stane s mojím príspevkom? Ako OTW tieto peniaze využíva?

Váš príspevok podporuje chod OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a jej projektov. Sme dobrovoľnícka organizácia a väčšina našich nákladov je zameraná na údržbu týchto projektov.

Viac o našich súčasných výdavkoch a výhľadovom rozpočte sa dozviete v:

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva.

Ako získam výpis všetkých svojich príspevkov v tomto fiškálnom roku?
Čo je to ďakovací dar? Ako ho môžem získať?

Ďakovacie dary si môžete vybrať ak prispejete sumou vyššou ako 40 USD. Zoznam dostupných darov sa pravidelne mení. Navštívte príspevkový formulár ak sa chcete dozvedieť čo je práve v ponuke.

Poslal/a som pravidelný príspevok. Môžem dostať dar, keď moje príspevky spolu dosahujú požadovanú čiastku?

Áno! Prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva a dajte nám vedieť, ktorý dar by ste si priali. Keď dosiahnete celkovú požadovanú sumu, darček vám pošleme.

Ako mám naplánovať pravidelné príspevky (prispieť __ USD každých __ mesiacov)? Započítavajú sa pravidelné príspevky ako členské?

Navštívte formulár pravidelných príspevkov, ktorý vám ich umožní zadať.

Ak si zvolíte túto možnosť členstva, pravidelné príspevky sa budú do členstva započítavať.

Ako môžem zrušiť alebo zmeniť predtým nastavenú výšku pravidelného príspevku alebo zmeniť platobnú kartu, ktorou prispievam?

Aby ste zrušili pravidelný príspevok, vyberte vo svojom PayPal účte posledný príspevok a prejdite na možnosť “Spravovať platby pre…” alebo na PayPal stránkach Nastavenia prejdite rovno na záložku Platby. Pravidelné príspevky sa nedajú zmeniť. Ak si prajete zmeniť vás pravidelný príspevok, musíte ho najskôr zrušiť a potom nastaviť nový.

Pre zmenu platobnej karty budete musieť upraviť detaily transakcie v PayPale. Ak potrebujete viac informácií, prosím, prejdite na stránku podpory PayPalu alebo podporu PayPal kontaktujte priamo.