Fanvideor och Multimedia

Fans skapar en stor bredd av multimedia arbeten, inkluderande fanart, videor, anime-musikvideor (AMV), politiska remixer, fanfilmer, fantrailers, machinima, podfic, ljudböcker, och mycket mer. OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är engagerade i att ge tillgång till och bevara historien bakom dessa arbeten, och våra Fanvideo- och Multimediaprojekt är avsedda att ge både information och resurser till den större fanvideo-gemenskapen samt att hjälpa till med att förklara och ge sammanhang åt dessa arbeten för resten av världen.

Fan Video Roadmap (Vägkarta för Fanvideor)

Vägkarta för Fanvideor är en guide till OTWs planerade video-relaterade finesser och tjänster, inklusive vår plan att fullt integrera video i Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

Resurser för Skapare av Fanvideor

De följande sidorna innehåller information som vi hoppas kommer att bli till användning för skapare av fanvideor; om du har ett förslag på en sida som du tycker bör visas här, nya förslag eller korrigeringar på redan existerande sidor, vänligen kontakta oss.

Fanvideo-resurser för Akademiker

  • Bibliografi om Fanvideor: bevarad på Zotero och uppdaterad två gånger om året. Senaste Export: Den 17 Augusti, 2011.
  • Stilguide om Fanarbeten: hur du citerar fanvideor (och andra vetenskapliga arbeten) i akademiska sammanhang.
  • Vidding (2008), en dokumentär producerad av OTW för MITs projekt New Media Literacy.
  • Vidding Documentary (2011), av Abigail Christensen
  • Vetenskapligt Arkiv om Multimediaskapelser (kommer snart): Ett bibliotek med fanvideor som diskuteras i vetenskapliga artiklar: vi kommer även att tillgodose akademiker som planerar att publicera med en beröringpunkt så att framtida artiklar och böcker har stabila referenser och fotnötter .

Fanvideohistoriska projekt

Just nu har OTW en särskild juridisk och akademisk expertis inom fanvideor som består av live-action-media; vårt projekt Vidding History (Fanvideohistoria) siktar på att tillgodose fanvideo-gemenskapen med tjänster samt att förklara och ge sammanhang till fanvideor för resten av världen. Aktiva projekt inkluderar: Muntliga Fanvideohistoriska Projekt, Test Suite of Fair Use Vids (Testsvit med Videor för Tillåten Användning), samt Vidding (2008), en dokumentär producerad av OTW för MITs projekt New Media Literacy. Mycket av OTWs juridiska arbete har varit fanvideo-relaterat, vilket du kan hitta mer information om på vår sida för Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning).

The Dark Archive (Det Dolda Arkivet)

Målet med det dolda arkivet är att lagra och skydda videor; detta arkiv kommer inte att vara tillgängligt online eller synligt för allmänheten. Se Vägkarta för Fanvideor för mer information.

Torrent of Our Own (Vår Egna Torrent)

Vår Egna Torrent kommer att vara en privat tracker för transformativa verk med tillåten användning, inklusive: videor, fictrailers, fanart, zine-pdf, AMVs, politiska remixer, machinima samt andra digitala transformativa verk av fans. Se Vägkarta för Fanvideor för mer information.