Fanvideo và Truyền Thông Đa Phương Tiện

Các fan sáng tạo vô số tác phẩm thuộc nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm fanart, phối lại chính trị, phim và phim quảng cáo của fan, machinima, truyện đọc, sách nói và nhiều thể loại khác. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) có nhiệm vụ đảm bảo quyền truy cập và bảo tồn lịch sử của các tác phẩm này, và những dự án của ban Fanvideo và Truyền Thông Đa Phương Tiện nhằm cung cấp thông tin và tài nguyên cho cộng đồng fanvideo nói chung, đồng thời cũng giúp giải thích và cung cấp ngữ cảnh của những tác phẩm này cho các cộng đồng bên ngoài.

Fan Video Roadmap (Họa Đồ cho Fanvideo)

Họa Đồ cho Fanvideo nhằm miêu tả những chức năng và dịch vụ liên quan đến video được OTW dự án thực hiện, gồm cả kế hoạch hoàn toàn kết hợp video vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Tài nguyên cho người sáng tác fanvideo

Những trang sau đây bao gồm thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ giúp ích cho người sáng tác fanvideo; nếu bạn muốn góp ý một trang khác vào danh sách của chúng tôi, hoặc muốn gợi ý sửa chữa cho những trang hiện tại, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Tài nguyên cho những nhà nghiên cứu fanvideo

  • Thư mục của fanvideo: được duy trì tại Zotero.
  • Hướng dẫn văn phong tác phẩm của fan: cách trích dẫn fanvideo (và những tác phẩm khác) trong khung cảnh học thuật.
  • Vidding (2008), một phim tài liệu sản xuất bởi OTW cho dự án New Media Literacy của MIT.
  • Phim tài liệu về Vidding (2011), bởi Abigail Christensen
  • Kho lưu trữ của tác phẩm truyền thông đa phương tiện (sắp tới): Một thư viện cho những fanvideo được nhắc đến trong những bài nghiên cứu: chúng tôi cũng sẽ cung cấp nơi để liên lạc cho những nhà nghiên cứu đang chuẩn bị xuất bản, giúp những bài viết và sách trong tương lai có chú thích ổn định.

Dự án Lịch Sử của Fanvideo

OTW hiện có chuyên môn về mặt pháp lý và nghiên cứu chuyên sâu về những fanvideo của những tác phẩm do người thật đóng; những dự ánVidding History (Lịch Sử của Fanvideo) của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ cho cộng đồng làm fanvideo và đồng thời cũng giải thích và cung cấp ngữ cảnh của những tác phẩm này cho các cộng đồng bên ngoài. Các dự án hiện tại bao gồm: Vidding Oral History Project (Dự án Lịch Sử nói của Fanvideo), dự án Test Suite of Fair Use Vids (Chứng Minh Sử Dụng Hợp Lý của Fanvideo), và Vidding (2008), một phim tài liệu sản xuất bởi OTW cho dự án New Media Literacy của MIT. Nhiều công việc liên quan đến pháp lý của OTW cũng liên quan đến fanvideo; bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Luật) của chúng tôi.

The Dark Archive (Kho Lưu Trữ Kín)

Mục đích của kho lưu trữ kín là lưu trữ và bảo vệ fanvideo; kho tàng này không nằm trên mạng và sẽ không được truy cập rộng rãi. Vui lòng xem Họa Đồ cho Fanvideo để biết thêm thông tin.

Torrent of Our Own (Torrent của Chúng Ta)

Torrent của Chúng Ta sẽ là một tracker (mạng theo dõi) cá nhân cho những tác phẩm của fan chấp hành sự sử dụng hợp lý, bao gồm: fanart, phối lại chính trị, phim và phim quảng cáo của fan, machinima, và các sản phẩm kỹ thuật số khác của fan. Vui lòng xem Họa Đồ cho Fanvideo để biết thêm thông tin.