Fanvideo og Multimedie

Fans skaber mange forskellige slags multimedieværker, inklusive fanart, videoer, anime-musikvideoer, politiske remixes, fanfilm, fantrailers, machinima, podfic og lydbøger med mere. OTW (Organisationen for Transformative Værker) er dedikeret til at sørge for adgang til og bevarelse af historien bag disse værker, og vores Fanvideo og Multimedie-projekter skal både sørge for information og ressourcer til det bredere fanvideofællesskab og hjælpe med at forklare og kontekstualisere disse værker til den bredere verden.

Fan Video Roadmap (Køreplan for Fanvideo)

Køreplanen for Fanvideo er en guide til OTW’s planlagte videorelaterede funktioner og ydelser, inklusive vores plan om at inkorporere video fuldstændigt på Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv).

Ressourcer til skabere af fanvideoer

Følgende sider har information, som vi håber, er brugbart for skabere af fanvideoer. Hvis du har forslag til sider, vi kan linke til her, eller rettelser til eksisterende sider, skal du endelig kontakte os.

Ressourcer til forskere af fanvideoer

  • Bibliografi om fanvidoer: findes på Zotero.
  • Style Guide for fanværker: hvordan man citerer fanvideoer (og andet forskningsmateriale) i en akademisk kontekst.
  • Vidding (2008), en dokumentar produceret af OTW for MIT’s New Media Literacy-projekt.
  • Vidding Documentary (2011), af Abigail Christensen
  • Forskningsarkiv for multimedieværker (kommer snart): Et bibliotek med de fanvideoer, der diskuteres i akademiske artikler. Vi vil også sørge for et berøringspunkt for forskere, der gerne vil udgive forskning, så fremtidige artikler og bøger kan få stabile referencer og fodnoter.

Vidding History-projekter

OTW har på nuværende tidspunkt en særlig juridisk og akademisk ekspertise i fanvidding med live-action film. Vores Vidding History (Fanvideohistorie)-projekter har det formål at udbyde services til vidding-fællesskabet, samt at forklare og kontekstualisere vidding til den bredere befolkning. Nuværende projekter inkluderer: Vidding Oral History (Mundtlig historiefortælling om vidding)-projektet, Test Suite of Fair Use Vids (Eksempler på “Fair Use”-videoer) og Vidding (2008), en dokumentar produceret af OTW for MIT’s New Media Literacy-projekt. En del af OTW’s juridiske arbejde har også været relateret til vidding. Det kan finde mere om på vores Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)-side.

The Dark Archive (Det mørklagte arkiv)

Målet med det lukkede arkiv vil være at opbevare og beskytte videoer. Dette arkiv kommer ikke til at være online eller offentligt tilgængeligt. Se Køreplanen for Fanvideo for mere information.

Torrent of Our Own (Vores Egen Torrent)

Torrent of Our Own bliver en privat tracker for fair-use transformative fanværker, inklusive videoer, fic-trailers, fanart, fanzine-pdf’er, AMV’er, politiske remixes, machinima og andre transformative digitale fanværker. Se Køreplanen for Fanvideo for mere information.