Fandon Have Story Archive Banner

Fandom Haven Story Archive flyttar till AO3

Fandom Haven Story Archive

Fandom Haven Story Archive, ett multi-fandom-arkiv för fanfiction, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Fandom Haven Story Archive (FHSA) skapades 2003 av DrkCherry och Ursula4x och huserar gen-, slash- och het-fanfiction om olika böcker, filmer och TV-serier.

Det importeras till AO3 för att bevara samlingen av berättelser, eftersom servern där arkivet tidigare legat kommer att stängas ned.

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Haven, den nuvarande moderatorn, för att importera FHSA till en separat, sökbar samling på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från Fandom Haven Story Archive till AO3 efter augusti 2017.

Vad innebär detta för skapare som har verk på Fandom Haven Story Archive?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare. Öppna Dörrar kommer sedan att rikta om webbadresserna och därefter stänga ner webbplatsen permanent.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) FHSA-pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Fandom Haven Story Archive, var vänlig kontakta Öppna Dörrar så hjälper vi dig. (Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på Fandom Haven Story Archive för att bekräfta dina anspråk.)

Vänligen läs Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar ellerkontakta kommittén Öppna Dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Fandom Haven Story Archive på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Fandom Haven Story Archive!

– Öppna Dörrar-teamet och Haven

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.