Evenementen en inzamelingsacties door derden

Overweeg je een OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) bijeenkomst te houden? Of het nu gaat om een grote inzamelingsactie of een klein feestje met een fooienpot voor OTW, er zijn een paar dingen die je moet weten over hoe je moet omgaan met donaties die tijdens zulke evenementen worden gedaan.

Steunt OTW officieel inzamelingsacties door derden?

Nee; OTW kan formeel zulke inzamelingacties niet onderschrijven, want dat geeft problemen met de belastingdienst. We zijn echter wel blij als iemand geld inzamelt en aan ons doneert! Je kunt flyers, lidmaatschapsformulieren en andere materialen van onze website downloaden. Ook kun je evenementen organiseren om anderen aan te moedigen lid te worden.

Kunnen mensen lid worden van OTW door te doneren via fondswerving door derden?

Lidmaatschapsbetalingen moeten worden gedaan met een cheque of creditcard, en moeten vergezeld gaan van een lidmaatschapsformulier voor elke donor: ofwel een online ingevuld elektronisch formulier, of het papieren formulier per post ingestuurd. Als je ingevulde formulieren en cheques van alle donoren verzamelt en naar OTW stuurt (of formulieren uitdeelt, maar mensen vraagt deze zelf in te zenden), kunnen mensen lid worden. Ook kun je een computer beschikbaar stellen voor de deelnemers om ter plekke online te doneren zodat ze lid kunnen worden.

Let op: als je zelf geld inzamelt en naar ons overmaakt, hetzij in contanten of als een eenmalige betaling, kunnen wij individuele donoren niet koppelen aan hun donatie, en kunnen we niet vaststellen dat het gaat om bestaande, individuele personen. Dus in dat geval verlenen donaties geen lidmaatschap, hoewel we nog steeds blij zijn ze te ontvangen.

Tenzij je anders aangeeft, zal OTW dankbaar je actie en het ingezamelde bedrag bekend maken in onze nieuwsbrief, en jou en de deelnemers bedanken. Als je ons een lijst van e-mailadressen geeft (die we zullen behandelen conform aan ons privacybeleid) zullen we de bezoekers ook persoonlijk bedanken.

Garandeert OTW dat derden die geld inzamelen deze donaties ook aan OTW overmaken?

Nee. OTW is niet verantwoordelijk voor claims of beweringen van anderen. Zoals met elke inzamelingsactie door derden zijn giften van donoren voor eigen risico. Hopelijk zijn de organisatoren eerlijk, zoals ze dit bij de meeste liefdadigheidsacties zijn.

Moet ik met iemand van OTW contact opnemen vóórdat ik een inzamelingsactie houd, om deze officieel te maken?

Nee. Externe fondsenwervers zijn volledig niet-erkend en zijn de verantwoordelijkheid van de individuele organisator. We hopen dat mensen die een inzamelingsactie houden met behulp van de OTW-naam en het logo zich eerlijk gedragen.

Zijn er geschikte en minder geschikte momenten om een inzamelingsactie voor OTW te houden?

Het is altijd een goed moment om geld voor OTW in te zamelen of mensen aan te moedigen lid te worden!

Wat als vijf fans vijf verschillende acties willen houden bij dezelfde bijeenkomst?

Hoe meer, hoe beter. We zijn altijd blij als mensen geld voor ons inzamelen, en we helpen graag met ideeën en materialen die je gratis kunt downloaden.

Mogen anderen OTW-logo’s gebruiken op promotiemateriaal en uitnodigingen? Is daarvoor van tevoren toestemming nodig?

Je bent van harte welkom om OTW-logo’s en afbeeldingen te gebruiken om je evenement te promoten; we stellen geen regels aan andermans reclame. We vragen wel dat OTW-materiaal en informatie, en onze downloadbare flyers en PDF-formulieren ter beschikking worden gesteld op zulke evenementen. We kunnen eventueel materiaal opsturen, maar stellen het zeer op prijs als je een en ander zelf kunt printen.

Het gebruik van enig OTW-logo voor een evenement van een derde partij kan niet gezien worden als een aanbeveling door OTW van een product, dienst, organisatie of individu.

Kun je donaties aftrekken van de belasting, als ze zijn gedaan bij een inzamelingsactie van een derde partij?

De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft OTW de van belasting vrijgestelde, non-profit status gegeven. Desondanks kunnen we geen individuele bewijzen van ontvangst (voor belastingaftrek of anderszins) afgeven voor giften die tijdens een evenement van derden bij elkaar zijn gebracht. OTW raadt je aan te zorgen voor een computer met internetverbinding, zodat deelnemers tijdens je evenement lid kunnen worden of direct online donaties kunnen doen. Indien gewenst, kunnen donoren voor deze giften een bewijs van ontvangst krijgen. Als alternatief kun je ook printjes maken van ons lidmaatschaps/donatieformulier zodat mensen dat per post kunnen verzenden.

Als je buiten de Verenigde Staten woont, kun je natuurlijk ook een inzamelingsactie voor OTW houden. Graag zelfs! Maar giften van buiten de VS zijn hoogst waarschijnlijk niet aftrekbaar van de belasting in je eigen land.

Als je vragen hebt of wat ideeën wilt opdoen voor het houden van een inzamelingsactie, neem dan contact op met de Ontwikkeling- en Lidmaatschapscommissie.