Evenemang och insamlingar av tredje part

Har du funderat på att arrangera en OTW-träff? Oavsett om du planerar en stor insamling eller ett litet party med en OTW-dricksburk, så finns det ett par saker som du bör vara medveten om när det kommer till att hantera donationer under evenemang som dessa.

Kan OTW officiellt stödja insamlingar som görs av en tredje part?

Nej, OTW (Organisationen för Transformativa Verk) kan inte officiellt stödja någon form av insamling gjord av en tredje part, då detta skulle skapa beskattningsproblem. Vi blir däremot mycket glada om någon vill samla ihop pengar och donera till oss! Du får väldigt gärna ladda hem flygblad, medlemskapsblanketter och annat material från vår hemsida samt arrangera evenemang där du uppmuntrar folk att donera och bli medlem.

Kan man bli medlem i OTW genom att donera under en insamling som arrangerades av en tredje part?

Medlemsberättigande donationer måste göras genom check eller kreditkort, och måste ackompanjeras av en medlemskapsblankett för varje person som donerar: antingen en digital blankett som man fyller i online, eller en pappersblankett som man skickar in via brev. Så om du samlar ihop ifyllda blanketter och checkar utställda till OTW från varje donator och skickar in dem till oss (alternativt ger dem blanketterna men ber dem att skicka in dem själva), eller har en dator tillgänglig så att de kan donera online på plats, då kan donatorerna bli medlemmar i organisationen.

Om du däremot samlar ihop pengar själv och skickar in till OTW, antingen som kontanter eller som en enda betalning från dig, så kan inte vi koppla ihop individuella donatorer med deras donationer, och vi kan inte verifiera att de är riktiga, individuella personer. Så i sådana fall berättigar inte donationerna medlemskap, men vi är glada att få dem ändå.

I vilket fall, förutsatt att du inte misstycker, så kommer OTW att publicera ditt evenemang och mängden pengar som samlades in, samt tacka dig och de deltagande i vårt nyhetsbrev. Om du förser oss med en lista med e-mail adresser (som vi håller konfidentiell, i enlighet med vår integritetspolicy), så kommer vi även att tacka alla deltagare personligen.

Kan OTW garantera att den tredje parten skickar in alla sina insamlade donationer till OTW?

Nej. OTW är inte ansvarig för annonseringar eller påståenden gjorda av andra. Precis som med alla tredjehandskampanjer så görs alla donationer på egen risk; även om vår förhoppning är att människor är hederliga, vilket de oftast är i fallet med välgörenhetskampanjer.

Måste jag kontakta någon på OTW innan jag arrangerar en insamling, för att göra det officiellt?

Nej. Insamlingar som görs av en tredje part är helt inofficiella och är den individuella arrangörens ansvar. Vi hoppas att alla som arrangerar insamlingar där de använder sig av OTWs namn och logotyp beter sig hederligt.

Finns det tillfällen då det är bättre eller sämre att arrangera insamlingar å OTWs vägnar?

Alla tillfällen är bra tillfällen att samla ihop donationer och uppmuntra folk till att gå med!

Vad händer om fem fans vill hålla fem olika events under samma konvent?

Ju fler desto trevligare! Vi blir alltid glada när folk vill skramla bössan för OTW, och vi ger gärna tips och gratis material som du kan ladda hem för att hjälpa till.

Får man använda loggan i reklam och inbjudningar? Behöver man be om lov först?

Du har alltid tillåtelse att använda OTW-loggan för att främja ditt evenemang; vi försöker inte kontrollera andra personers reklam. Vi önskar dock att all OTWs text och all information, inklusive våra nedladdningsbara flygblad och medlemskaps- och donationsblanketter i PDF-format, finns tillgänliga på sådana evenemang. Vi kan skicka PR-material om det behövs, men det skulle uppskattas om du har möjlighet att skriva ut det själv.

Användningen av OTW-loggan för ett event arrangerat av en tredje part innebär inte att OTW godkänner eller uttrycker stöd för en produkt, tjänst, organisation eller individ.

Är donationer gjorda på ett evenemang anordnat av en tredjepart avdragsgilla?

Amerikanska skattemyndigheten har godkänt OTWs 501(c)(3) skattebefriade, ideella status i USA. Emellertid, så kommer inte individuella kvitton att bli utfärdade för donationer gjorda på ett evenemang anordnat av en tredjepart ifall de skickas in som en klumpsumma av organisatören av eventet. OTW rekommenderar att man tillhandahåller en dator med internet-uppkoppling så att deltagare kan bli medlemmar eller donera direkt online; genom att göra donationer på det sättet så kan de få ett kvitto i fall de önskar. Alternativt så kan du skriva ut kopior på våra medlemskaps- och donationsblanketter i PDF-format och göra dem tillgängliga för att skicka in via brev.

Även om du bor utanför USA så uppskattar OTW alla insamlingar och evenemang som du anordnar, men det är osäkert ifall de donationerna kommer att ses som avdragsgilla av skatteverk utanför USA.

Om du har ytterligare frågor eller vill ha tips på hur man arrangerar en insamling för OTW, vänligen kontakta OTWs kommitté för Utveckling och Medlemskap.