Ett uttalande rörande fientliga mailattacker mot OTW-volontärer

Sedan den 3 maj har OTW (Organisationen för transformativa verk) — den icke vinstdrivande organisationen bakom Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), Fanlore och andra projekt — fått utstå fientliga attacker som är riktade mot våra volontärer. Vi vill dela med oss av vad som händer, samt vad vi gör för att begränsa det, och hur det kan komma att påverka våra svarstider på dina frågor och vår arbetsbelastning generellt. Framförallt ber vi om ditt tålamod, för det här är en komplicerad tid för alla oss hos OTW.

En okänd angripare har skickat hotfulla mail till våra volontärer med olagligt material med sexuella övergrepp mot barn, vilket har resulterat i anmälningar till flera brottsbekämpande myndigheter.

Dessa attacker har inte påverkat AO3-användares konton, konton hos några av OTW:s andra projekt eller information om gåvogivare till OTW. Just nu har vi ingen anledning att tro att mail eller annan personlig information överhuvudtaget som är associerad med AO3 eller något annat projekt har kommit ut till någon extern person.

Vi har redan informerat relevanta myndigheter, och vi har sökt juridisk rådgivning om hur vi ska fortsätta på bästa sätt. Att skydda våra volontärer och den här utredningen är vår främsta prioritet just nu, vilket betyder att vi har stängt av ett antal interna verktyg som behövs för att kunna genomföra vårt arbete effektivt. Detta har vi gjort för att skydda våra volontärer från vidare hot.

Som en konsekvens av detta kommer antagligen ändringar och tillkännagivanden som har planerats in de närmsta veckorna att försenas. Du kan förvänta dig längre svarstider från alla OTW-team. Vänligen uppmärksamma:

  • AO3:s taggorganiserares planerade ändring för Dream SMP-fandomarna kommer att försenas. De nya taggarna sorteras inte förrän senare.
  • AO3 Support, Open Doors (Öppna dörrar), och Policy och missbruk kommer förmodligen ha mycket längre svarstider än vanligt. Detsamma gäller Fanlore-teamen.
  • Svar på frågor som skickats till OTW Juridiska, inklusive anmälningar om upphovsrättsintrång, kan försenas.
  • OTW-tackgåvor till givare kan bli försenade.
  • Rekrytering till OTW har avbrutits tills vidare.
  • De schemalagda inläggen för OTW:s sociala media kommer att minskas i de flesta kanaler.

De har inte varit några förändringar rörande följande:

  • Tidslinjen för valet till OTW förblir oförändrad.
  • Inbjudningar till AO3 för nya användare skickas ut som vanligt.

Vi ber er ha tålamod med oss under denna tid. Vi gör vårt bästa för att hålla igång våra projekt så bra som möjligt medan vi också håller våra volontärer – utan vilka inga av dessa projekt skulle existera – säkra. Tack för din förståelse och ditt stöd.

(En sista kommentar: vi har av säkerhetsskäl stängt av möjligheten att skriva kommentarer på alla våra nyhetsinlägg för tillfället. Om du behöver nå oss, vänligen använd formuläret för support och feedback, men var medveten om att svarstiden nog kommer att vara längre än normalt.)


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.