En värld utan OTW

Fandom-smaken är som baken

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) skulle inte kunna existera i en värld utan de medlemmar och givare vars stöd gör organisationens arbete möjligt. Och om OTW inte funnits, så skulle de projekt organisationen genomfört under de senaste åtta åren inte kunnat stödja fans, verk av fans och fandom vare sig nu eller i framtiden.

Stöd OTW nu!

Utan OTW skulle det först och främst inte finnas något Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv – AO3). AO3 är ett av de två största webbarkiven för verk av fans, och det är det enda som har som enda begränsning för verken att de inte bryter mot amerikansk lag. AO3 är det enda arkivet för verk av fans som har ett engagerat juridiskt team som uppbackning för att skydda verken mot begäran om nedtagning, för OTW har gjort klart att organisationen anser att verk av fans är transformativa verk och transformativa verk är fullständigt lagliga.

Utan OTW skulle det juridiska teamet som besvarar begäran om nedtagning på AO3 inte ha satts ihop och allt annat juridiskt rådgivningsarbete som görs skulle aldrig ha blivit gjort. OTWs juridiska team har ansökt om undantag från DMCA för fanvideor hos USAs upphovsrättsbyrå.
De har tagit initiativet till samarbete med andra organisationer vars intressen överlappar med OTWs för att försvara användarrättigheter och kämpar för upphovsrättsreformer världen över. De har till och med hjälpt människor att vittna om fandom och verk av fans inför USAs kongress – och allt detta är vad de har åstadkommit bara i år!

Utan OTW skulle dussintals fandom-arkiv i riskzonen ha fallit i glömska och blivit offer för länkdöden, endast tillgängliga för dem som känner till Wayback Machine, om nu dessa sajter ens kommit med där. Tack vare OTW-kommittén Open Doors (Öppna Dörrar) har fan-arkiv från internets barndom och senare kunnat flytta till AO3, där verken de innehöll bevaras för framtida fans. Open Doors har också hjälpt många fans med att donera decennier av tryckt arkivmaterial till specialsamlingarna vid University of Iowa.

Utan OTW skulle den ledande tidskriften för fanstudier inte vara en redaktionellt oberoende, fritt tillgänglig kollegialt granskad onlinetidning. Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer ) är en innovativ arena där kollegialt granskade akademiska artiklar står sida vid sida med essäer av fans och i vilka fandom, fans och verk av fans behandlas som ämnen värda att diskutera. Lika viktigt är att TWC har erbjudit en arena där fan-forskare har kunnat föra vidare berättelserna om fandoms för transformativa verk och kämpa emot att de utraderas från mainstreamade berättelser om en ”remix-kultur”.

Kort sagt, utan OTW skulle fandom och fans inte ha någon dedikerad plattform online, juridiskt, akademiskt och offline. OTW grundades i övertygelsen att fandom och verk av fans är lagliga och att det bästa sättet att se till att de får skydd och stöd är att göra det arbetet själva. Åtta år senare är det mer aktuellt än någonsin.

Vad är det då som skyddar vårt nuvarande universum från att förbytas i den mörka tid där OTW inte existerar? Det är stödet från våra givare och medlemmar.

Stöd OTWs arbete och ge en gåva idag!

– Andrea Horbinski, OTWs styrelse

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.