Elusive Lover Site Banner

Elusive Lover kommer till AO3

Elusive Lover, ett Star Wars-arkiv för fanfiction, fankonst och poesi om Luke Skywalker/Han Solo, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

2000-2014 innehöll arkivet Elusive Lover berättelser, poesi och konst om Han Solo och Luke Skywalker, inklusive material som tidigare publicerats i det tryckta fanzinet. När sajten först lades upp var den det första och enda arkivet som exklusivt var tillägnat slash om Han/Luke. Sajten blev föremål för mycket hårt arbete, kärlek och kreativitet, men har tyvärr varit offline de senaste fyra åren. Genom att importera samlingen Elusive Lover till AO3 blir den fortsatt tillgänglig för nya generationer fans och läsare och kan förhoppningsvis erbjuda glädje, underhållning och inspiration.

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att samarbeta med Cara Loup för att importera Elusive Lover till en separat, sökbar samling på AO3. Som en del i att bevara arkivet i dess helhet kommer alla bilder som nu finns på Elusive Lover att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från Elusive Lover till AO3 efter oktober 2018.

Vad innebär detta för skapare som hade verk på Elusive Lover?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) till Elusive Lover om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för det ursprungliga arkivet.
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Elusive Lover, var vänlig kontakta Öppna Dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på Elusive Lover för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar eller kontakta kommittén Öppna Dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Elusive Lover på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Elusive Lover!

– Öppna Dörrar-teamet och Cara Loup

OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.