Informes d’Amicus Curiae en els casos en matèria del dret de les lleis de publicitat dels EUA

FX Networks, LLC I Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. vs. Olivia De Havilland, DBE

El comitè Legal de l’OTW, es va unir a diversos aliats de l’Electronic Frontier Foundation i la Wikimedia Foundation per defensar que la Primera Esmena dels EUA protegeix el dret de fer obres expressives sobre persones reals, i que les lleis de dret de la publicitat no haurien de ser utilitzades per impedir la gent de fer docudrames i altres obres històriques i biogràfiques de ficció.

Facebook, Inc., i Desconeguts U a Cinc, ambdós inclosos, vs. Jason Cross, àlies Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC, i MDRST Marketing/Promotions, LLC

El gener del 2017, l’OTW es va unir a diversos aliats en un informe d’Amicus Curiae sobre el cas de Cross vs. Facebook. L’informe exposa dos arguments contra lleis del dret a la publicitat que s’extralimiten. El primer argument és que la gent no hauria de poder utilitzar les lleis del dret a la publicitat per prevenir comunicacions de xarxes socials no comercials sobre ells/es. El segon és que la Secció 230 de l’Acta de Decència de les Comunicacions dels EUA, que proveeix un “enclavament segur” per a llocs web que allotgen contingut d’usuaris/es (com llocs web de fans i llocs web de xarxes socials), protegeix aquests llocs web de responsabilitat pel contingut d’usuaris/es que viola els drets de publicitat.

Davis vs. Electronic Arts

Juntament amb l’Electronic Frontier Foundation i el Comic Book Legal Defense Fund, l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) va demanar al Tribunal Suprem dels EUA de resoldre un desacord entre els tribunals dels EUA sobre quan protegeix la Primera Esmena els drets de llibertat d’expressió de la gent quan s’utilitza el nom d’algú, la seua semblança o la seua identitat sense violar els seus drets de publicitat. Aquesta és una part de l’esforç continuat de l’OTW per a assegurar que la protecció de la Primera Esmena per als discursos s’estenga fins a discursos sobre gent famosa.

El comitè Legal de l’OTW, juntament amb l’Electronic Frontier Foundation (EFF), va presentar un informe d’Amicus Curiae per a una nova audiència del cas Davis vs. Electronic Arts. El cas té a veure amb la relació entre la Primera Esmena de la Constitució dels Estats Units, que garanteix el dret de lliure expressió i el dret de cada estat a tenir lleis pròpies de publicitat que limiten com poden ser utilitzats els noms, semblances i persones. L’informe argumentava que el tribunal d’apel·lació del Ninth Circuit hauria de revisar el cas ja que la decisió que havien pres no aconseguia l’equilibri adequat, desfavorint els creadors i creadores que desitjaven realitzar obres expressives sobre gent real. En contra de la decisió presa, l’informe argumentava que “l’artista que crea una obra sobre una persona real no té gaire coneixement sobre com un tribunal pot avaluar la seua responsabilitat per l’ús de la semblança a aquella persona, particularment si l’artista no pot saber amb seguretat quines lleis de la jurisdicció se li poden aplicar a l’anàlisi”. L’informe demanava que el tribunal tornara a avaluar el cas per tal de protegir els artistes que volgueren crear retrats fidedignes de persones reals i també per a protegir l’expressió creativa dels drets de publicitat massa restrictius.

Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

L’OTW va presentar un informe d’Amicus Curiae, juntament amb el Digital Media Law Project, la International Documentary Association i deu professors de Dret, que defensa que l’ús que fa EA de l’informació dels jugadors de futbol americà en un videojoc està cobert per la Primera Esmena. Tant EA com el públic tenen un gran interès en la Primera Esmena per poder incorporar informació factual – com l’alçada del jugador, el pes, número de la samarreta i equip – a les obres creatives.