Els nostres projectes

Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi)
L’AO3 ofereix un lloc centralitzat no comercial i no lucratiu per a l’allotjament de ficció fan i altres obres transformatives, fent servir programari d’arxiu de codi obert.

Fanlore
Fanlore, una wiki sobre el fàndom, està dedicada a preservar la història de les obres transformatives i dels fàndoms on s’han originat.

Legal Advocacy (Advocació Jurídica)
L’OTW (Organització per a les obres transformatives) està compromesa amb la protecció i defensa de les obres de fans respecte a l’explotació comercial i les impugnacions jurídiques.

Open Doors (Projecte de Portes Obertes)
L’Open Doors ofereix refugi a projectes de fans en risc. Alguns dels subprojectes inclouen el Fan Culture Preservation Project (Projecte de Conservació de la Cultura Fan), que conserva fanzins i altres formes de cultura fan no digital, i el GeoCities Rescue Project (Projecte per al Rescat de Geocities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives – TWC)
La TWC és una revista acadèmica amb avaluació d’experts (peer-reviewed) que vol promoure l’estudi de les obres i pràctiques dels i les fans.


Altres projectes d’estudis sobre fans

  • Fanhackers
    L’OTW publica un blog per a la discussió de temes meta del fàndom i d’opinions del fàndom entorn els estudis sobre fans i els mitjans de comunicació.

  • Fan Video and Multimedia (Fanvídeo i Multimèdia)
    Els nostres projectes multimèdia actuals inclouen el Fan Video Roadmap (Pla de treball per a fanvídeos), el projecte Vidding History (Història dels fanvídeos) —incloent-hi el Test Suite of Fair Use Vids (Mostres d’ús legítim en fanvídeos)— i una sèrie de recursos per a creadors i creadores de fanvídeos —incloent-hi propostes per a l’allotjament del teu vídeo i instruccions sobre com publicar fanvídeos a l’AO3—.

  • Zotero Fan Studies Bibliography
    Bibliografia exhaustiva d’estudis sobre fans gestionada per Nele i Karen de la TWC.
  • Llibres acadèmics vinculats amb l’OTW