Els nostres projectes

Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi)

L’AO3 ofereix un lloc central no comercial i no lucratiu per a l’allotjament de fanfiction i altres obres transformatives, fent servir software d’arxivament de codi obert.

Fanhackers

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) publica un blog per a la discussió de meta-temes de fans i perspectives fans en relació als estudis sobre fans i sobre els mitjans.

Fanlore

Fanlore, una wiki del fandom, està dedicada a preservar la història de les obres transformatives i els fandoms dels quals han sorgit.

Fan Video and Multimedia (Fan Vídeo i Multimèdia)

Els nostres projectes multimèdia actuals inclouen el Fan Video Roadmap (Pla de treball per fanvídeos), el projecte Vidding History (Història dels fanvídeos), incloent el Test Suite of Fair Use Vids (Mostres d’ús raonable en fanvídeos), i una sèrie de recursos per a creadors i creadores de fanvídeos, incloent propostes per a l’allotjament del teu vídeo i instruccions per publicar fanvídeos a l’AO3.

Legal Advocacy (Assistència jurídica)

L’OTW està compromesa amb la protecció i defensa de les obres de fans de l’explotació comercial i les reacusacions.

Open Doors (Portes Obertes)

Open Doors ofereix refugi a projectes de fans en risc. Alguns dels subprojectes són el Fan Culture Preservation Project (Projecte de Conservació de la Cultura Fan), que conserva fanzins i altres formes de cultura fan no digitals, i el GeoCities Rescue Project (Projecte per el Rescat de Geocities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives)

La TWC és una revista acadèmica amb avaluació d’experts (peer-reviewed) que vol promoure la investigació acadèmica sobre les obres i pràctiques dels i les fans.