Elfogadták az OTW 2016-2019-es stratégiai tervét

A bannert Erin készítette, melyen az OTW logójára irányuló reflektorfény látható, a “Reflektorfényben a Stratégiai Tervezés” felirattal.

A Stratégiai Tervezés bizottsága örömmel jelenti, hogy az Igazgatótanács elfogadta a 2016-2019-es stratégiai tervet, ami így készen áll az implementációra! A Stratégiai Tervezés mélységesen hálás a teljes OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) türelméért, részvételéért és eltökéltségéért, amit a folyamat során mutatott. Az OTW szintúgy szeretné megköszönni az adományozóinknak és támogatóinknak, hogy lehetővé tették mindezt.

Az implementáció 2016. januárjában kezdődik. Meghívjuk a publikumot arra, hogy tanulmányozzák át a stratégiai terv vizuális idővonalát azért, hogy még többet megtudhassanak az OTW és a projektjei jövőjéről.

A Szervezet a Transzformatív Munkákért stratégiai tervének idővonala

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Erősebb infrastruktúra

Az OTW jobb technológiát, eszközöket, eljárásokat, folyamatokat és dokumentációt igényel.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács

Egy erős, demokratikus és hatékony Igazgatótanács a teljes szervezetet pozitívan befolyásolja.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése

Az OTW-nek szakértelmet és tapasztalatot kell szereznie egy erősebb, teljes OTW-t magában foglaló közösség kiépítése érdekében.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése

Az OTW-nek forrásokra van szüksége a működéshez és növekedéshez, így ki kell bővítenie az adománygyűjtési kapacitását.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

A már létező projektek növelése és támogatása

Minden egyes bizottságnak tisztán értenie kell, hogy az OTW küldetésének teljesítésében milyen szerepet töltenek be.

A részvétel lehetőségének kiterjesztése; az ikont XOXO készítette a Noun Project számára

A részvétel lehetőségének kiterjesztése

Az OTW örül, hogy híres a nyitotságáról, de a képviseletet és a kapcsolatteremtést továbbra is támogatnia kell.

A hat hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Az OTW elnöki és csoportvezetői pozíciók leírásának és elvárásainak dokumentálása: a bizottságok/munkacsoportok elnökei és csoportvezetői együtt dolgoznak az Igazgatótanáccsal a szervezetszintű elvárások megofgalmazásáért az elnökök és a csoportvezetők számára.

Előzetes hatásköri nyilatkozatok: a bizottságok/munkacsoportok nyilatkoznak az OTW-n belüli hatáskörükről, ideértve a lehetséges lyukakat és átfedéseket köztük és más csapatok között.

Toborzási terv: a bizottságok/munkacsoportok dokumentálják toborzási igényeiket, képzési terveiket és idővonalaikat, stb. az új munkatársak (és, ha érvényes, akkor az önkéntesek) számára.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

A szerep- és hatáskörök dokumentálása: az Igazgatótanács megfogalmaz, elfogad és belső szinten publikál egy olyan dokumentációt, az Igazgatótanács valós működéséről az elképzelésekhez képest.

Az igazgatótanácsi összeköttetési struktúra fokozatos megszüntetése és kicserélése: az Igazgatótanács rugalmas, érthető és strukturálisan támogatott rendszereket épít ki a bizottságokkal és a munkacsoportokkal való kapcsolattartásért.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

A szerep- és hatáskörök dokumentálása: az Igazgatótanács dokumentációs célkitűzésének részeként a Pénztáros szerepkörét teljesen és hozzáférhető módon dokumentálják.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

A projektek egyéves ütemtervei: minden OTW-s projekt számára készül egy ütemterv a jövő évi feladatokkal és célokkal. Ezek a: A Mi Archívumunk, Fanlore, Jogi Képviselet, Nyitott Ajtók, Transzformatív Munkák és Kultúrák, Fanhackers és a transformativeworks.org weboldal.

A kilenc hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Csapatspecifikus elnöki/csoportvezetői pozíciók dokumentálása: az OTW-re érvényes dokumentációt használva minden bizottság és munkacsoport elkészíti a saját dokumentációját ami az elnökök és csoportvezetők szerepköreit és elvárásait vázolja fel, saját vezetői modelljüknek megfelelően adaptálva és bővítve.

Elnöki/csoportvezetői utódlási terv: a bizottságok/munkacsoportok a potenciális elnöki/csoportvezetői utódok felismerési, toborzási és képzési terveit dokumentálják.

A tizenkét hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

A bizottságok/munkacsoportok munkájáról szóló renszeres jelentésekre vonatkozó eljárás: a bizottságok és munkacsoportok eljárásmódokat dolgoznak ki arra, hogy a belső wikin vagy más OTW eszközökön keresztül publikálják aktuális munkáik, projektjeik státuszát, és a következő frissítésig szóló terveiket.

Belső wikioldalak a mindennapos és nélkülözhetetlen folyamatokhoz: a bizottságok/munkacsoportok belső wiki oldalakat készítenek a szokásos folyamataik és eljárásmódjuk dokumentálására.

A hatásköri átfedések kérdése: az Igazgatótanács a bizottságokkal és a munkacsoportokkal együtt rámutat azokra a pontokra, ahol a bizottságok kötelességei átfedik egymást majd a) megvizsgálják a bizottságok kötelességeit, hogy eltávolítsák az átfedéseket vagy b) tervet készítenek az átfedésekelhelyezésére a rendszerben.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Többjelöltes választások: az OTW elkészíti a dokumentációt és gondoskodik arról, hogy a Tanácsbéli jelöltek készen álljanak egy többjelöltes választásra, melyet átláthatóan vezényelnek le, és a tagság szavaz.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Az ombudsman viták rendszerének lefektetése: az Igazgatótanács elfogadja az ombudsman vitarendezési rendszert, ami teljes mértékben implementált és használatban van.

Bizottságspecifikus külső szakképzés: az OTW meghatároz olyan nem-OTW-s forrásokat, melyek hasznosak lehetnek a munkatársak és az önkéntesek, a bizottságukhoz/munkacsoportjukhoz tartozó specifikus készségeinek fejlesztésében.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

Második könyvelő toborzása: az OTW könyvelőt toboroz, aki a jelenlegi Pénztárossal fog együttdolgozni.

Rendszeres könyvvizsgálatok: a szervezet pénzügyeit rendszeres könyvvizsgálatnak vetik alá.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

Koalíciós irányelvek: a Jogi Képviselet irányelvet fejleszt ki az OTW más szervezetekkel létesített jelenlegi koalíciói számára, amit közzéteszi a belső wikin; akárcsak a Jog eljárásmódjait egy új koalíció illetve közös projekt létrehozására és kezelésére.

A tizennyolc hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Szervezetszintű projektkezelési folyamatok: az Önkéntesek & Toborzás szervezetszintű folyamatokat alapoz meg a bizottságközi projektek kezelésére, és a folyamatok dokumentációjat közzéteszi a belső wikin.

Szervezetstruktúra feltérképezése: az OTW szervezetstruktúrája könnyen leírható és feltérképezett.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Az elnökök/csoportvezetők alapképzése: az Önkéntesek & Toborzás támogatja az elnököket és a csoportvezetőket az elnökséghez/csoportvezetői szerepkörhöz szükséges olyan alavető készségek képzési folyamatának összeállításában és implementálásában, mint pl. a vezetői és szervezési készségek.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

A transformativework.org weboldal munkafolyamatainak és hatásköreinek újraformálása: tisztán érthető és teljes dokumentáció a tw.org kinézetével, tartalmával, támogatásával és fejlesztésével kapcsolatban.

A huszonnégy hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Bizottsági/munkacsoporti ütemtervek: a bizottságok/munkacsoportok ütemterveket készítettek, melyek leírják a prioritásaikat és jövőbeni célokat tűznek ki, melyekbe a lehetséges új projektek is beletartoznak, amiket esetleg elvállalhatnak.

Bizottsági/munkacsoporti költségvetés: legalább három bizottság/munkacsoport lead egy költségvetési tervet a Pénztárosnak, amiről visszajelzést kapnak.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Működési struktúra elnöki részvétellel: az Igazgatótanács átvizsgálta a működését, és új pozíciókat, struktúrákat és folyamatokat létesített, így az OTW működtetéséhez az összes bizottság elnökének és a jelenlegi Igazgatótanácsnak a részvétele szükséges.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Képességfejlesztő laborok/workshopok: az OTW speciális területeket érintő készségfejlesztő laborokat/workshopokat tervez, pl. a wiki kódolása vagy a nemzetközi kapcsolatteremtés, és minimum egyet meg is szervez.

Az elnökök/csoportvezetők mentorai: minimum négy elnök/csoportvezető felajálnja a szolgálatait és a munkáját az OTW számára az Önkéntesek & Toborzásnak egy elnöki/csoportvezetői mentorprogram indításához.

A bizottságok/munkacsoportok tervei munkatársi/önkéntesi bevonásra: a bizottságok/munkacsoportok egy a projektek fejlődését követő és az elismerést kifejező jutalmrendszert dolgoznak ki.

A már létező projektek növelése és támogatása; az ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

Fanlore-specifikus kinézet és Támogatás munkatársak: a Fanlore a működéshez és a növekedéshez szükséges munkatársakat toboroz.

Ütemtervek és/vagy eredmények minden egyes projekt számára: minden OTW-s projekt nyilvános ütemtervet készít a következő öt évre a feladatairól és céljairól. Ezek a: Mi Archívumunk, Fanlore, Jogi Képviselet, Nyitott Ajtók, Transzformatív Munkák és Kultúrák, Fanhackers és a transformativeworks.org weboldal.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

Biztonsági átalakítás: a pénzügyi és működtetési információink és felhasználói fiókjaink biztonságának frissítése és tökéletesítése befejeződött.

A bizottságok/munkacsoportok költségvetése: minimum három bizottság/munkacsoport benyújt egy költségvetést a Pénztárosnak, és visszajelzéseket kapnak róla.

A részvétel lehetőségének kiterjesztése; az ikont XOXO készítette a Noun Project számára

Nemzetközi és bevonó ütemtervek: az infrastruktúra-dokumentációs célok részeként minden bizottság ütemterve tartalmaz kifejezetten a bevonásra és a nemzetköziségre fókuszáló terveket.

Bevonási képzések: az OTW minimum három, a teljes személyzet számára elérhető képzést tart a nemzetköziségről, és arról, hogy egyes személyek hogyan dolgoznak a bevonáson, és miként érik el a saját közösségeiket.

Bevonási felmérések: az OTW minimum két nemzetköziséggel és bevonással kapcsolatos felmérést végez a külső és belső részvényesek között.

A harminc hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Letisztázott és dokumentált hatáskörök: az Igazgatótanács támogatásával a bizottságok/munkacsoportok összeállítanak, elfogadnak és körbeadnak egy, az OTW-s hatásköreikről szóló részletes dokumentumot.

A belső eszközök felülvizsgálata és kutatása: az OTW felülvizsgálja a belső eszközöket, és a kevésbé hatékonyaknál jobb alternatívát ajánl, a lefedetlen szükségletek teljesítésére új eszközök után kutat.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Az Igazgatótanács képzése elkészült: elérhető minden újonnan megválasztott tanácstag és a jövőben az Igazgatótanácshoz csatlakozni kívánó, arra alkalmas munkatárs számára.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Szevezetszintű belső szakképzések: az Elnöki/Csoportvezetői Alap Képzés célját követve, minden munkatársnak szükséges alapvető képzési folyamatokat fejlesztenek ki és implementálnak.

Az elnöki/csoportvezetői képzés terve elkészült: az Alap Képzési cél kiterjesztve, az OTW egy standard tervet implementál az összes új elnöknek/csoportvezetőnek, mely mind az általános, mint az OTW-specifikus képességeket lefedi.

Adminisztratív támogatás/folyamatok az elnökök/csoportvezetők számára: a bizottságok/ munkacsoportok terveket készítenek rutinkommunikáció,feladatkezelés, időbeosztás, jegyzetkészítés, stb. kezelésére.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

A működési költségek háromhónapos tartalékának elérése: az OTW a működési költségek három hónapra elegendő pénzügyi tartalékát gyűjtötte össze bármiféle további adománygyűjtés nélkül.

A részvétel lehetőségének kiterjesztése; az ikont XOXO készítette a Noun Project számára

A nemzetközi szervezetek bevált gyakorlatainak kutatása: a szervezet nemzeközi szervezetek bevált gyakorlatait kutatja, és olyan szervezetekre koncentrál, amik nem nyugati és/vagy nem angolnyelvű perspektívával rendelkeznek, illetve az olyanpkra, amik a nyugati, angolnyelvű világ kiközösített népességét szolgálják.

A felmérési adatok begyűjtése és lejelentése: a diverzitási munkacsoport jelentést ad a bevonási felmérések elemzéséről, és az előbb említett eredmények alapján ajánlást készít az OTW számára.

A harminchat hónapos célok

Erősebb infrastruktúra; az ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára

Szervezeti kézikönyv: az OTW alapvető információt tartalmaz kézikönyvet készít, ami olyan információkat tartalmaz, amit minden munkatársnak és önkéntesnek ismernie kell, pl. a bizottságokkal/munkacsoportokkal kapcsolatban, és útmutatókat a szervezet eszközeihez.

A hatásköri lyukak kérdése: a hatáskört kiterjesztik olyan esetekben, ahol a bizottságok és a munkacsoportok a hatásköreiken kívül eső feladatokat neveztek meg a hatásköri leírásukban.

Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács; az ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára

Igazgatótanácsi utódlási terv: az OTW igazgatótanácsi utódlási tervet implementál, melyben a távozó Tanácstagok és tisztviselők biztosra vehetik, hogy a felelősségük és tudásuk megőrződik, illetve az új Tanácstagok és tisztviselők úgy érezhetik, hogy támogatják és információval látják el őket a képzésük és az átmenetük alatt.

Új működési modell terv: az OTW tervet készít a szervezet működéskezelési struktúrájának átvizsgálására.

Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése; az ikon Joao Santos készítette a Noun Project számára

Szervezetszintű önértékelések: minden szinten bevezetik az önértékelést: munkatársak, önkéntekesek, bizottságok és munkacsoportok egyéni, illetve az OTW teljes önértékelését.

Szervezetszintű külső képzés: minden munkatárs hozzáférhet külső képzési programokhoz és tanfolyamokhoz, melyek olyan képességeket fednek le, amiket nehéz belsőleg fejleszteni.

Mentorprogram az elnökök/csoportvezetők számára: az elérhető mentorok (speciális területeken vagy képességekkel rendlekezők), dokumentálásra kerülnek a belső wikin, és egységes mentorálási program kerül bevezetésre OTW-szinten, de rugalmas marad, alkalmazkodva a különféle bizottságokhoz vagy munkacsoportokhoz.

Egy évente megrendezett találkozói struktúra feltérképezése, (nem csak Tanácsi találkozók): az Igazgatótanács feltérképezi a szervezetszintű találkozók megtartásának lehetőségét.

A munkatársi elérés és a toborzási stratégiák kibővítése és felülvizsgálata: az OTW kibővíti a munkatársak és önkéntesek toborzására használt metódusokat és stratégiákat.

Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése; az ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára

Az évente megrendezett adománygyűjtés során az éves működési költségeket és plusz 10%-ot gyűjt össze: az OTW évente megrendezett adománygyűjtése során az éves működési költség plusz 10% folyik be.

A részvétel lehetőségének kiterjesztése; az ikont XOXO készítette a Noun Project számára

A bevonási felmérések struktúrája: eszközparkot, dokumentációt és támogatási struktúrát állítanak fel, hogy rendszeres felmérést végezzenek belső és külső részvényesek körében a diverzitás, bevonás, reprezentáció és nemzetköziség kérdéskörében.

Az ikonokat a Noun Project szolgáltatta: http://thenounproject.com

Az “Erősebb infrastruktúra” ikont Yamini Chandra készítette a Noun Project számára
Az “Erősebb és hatékonyabb Igazgatótanács” ikont Till Teenck készítette a Noun Project számára
“Az önkéntesi kapcsolattartás, visszatartási ráta és fejlesztés növelése” ikont Joao Santos készítette a Noun Project számára
“Az adománygyűjtő és az anyagi kapacitás kibővítése” ikont Olivier Guin készítette a Noun Project számára
“A részvétel lehetőségének kiterjesztése” ikont XOXO készítette a Noun Project számára
“A már létező projektek növelése és támogatása” ikont az OCHA Vizualizációs Egység készítette a Noun Project számára

Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.