El futur financer de l’OTW

La campanya d’octubre va ser un èxit massiu gràcies a la vostra generositat! El personal i el voluntaris de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) estem bocabadats no només per la quantitat de diners recaptats sinó també per les atentes discussions que van tenir lloc durant la campanya.

Una de les preguntes que es va formular al llarg d’aquestes discussions és: què farem amb els diners extra? També ens van preguntar per què, si el nostre objectiu eren 70.000 dòlars EUA, no ens vam aturar aquí?

Hi ha múltiples respostes per a ambdues preguntes. Les més curtes i directes s’han donat als comentaris sobre els posts de notícies per a la campanya: invertirem més diners en servidors, formació del personal i en consultors per recolzar el nostre personal íntegrament format per voluntaris. Recaptar més diners que els que ens havíem proposat inicialment ens permet fer totes aquestes coses, i alhora pagar les factures fins a la propera campanya programada, a l’abril, i més enllà. També ens permet incrementar la nostra reserva d’emergència per a les “vaques magres”.

La resposta llarga requereix explicar una mica l’estructura de l’OTW i la història de les nostres campanyes de recaptació de fons.

Com vau veure al setè post de la campanya, una organització sense ànim de lucre com l’OTW té moltes despeses. Al voltant d’un 70% del nostre pressupost se’n va en l’allotjament, els servidors, el maquinari i altres coses per a mantenir l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) en marxa. L’altre 30% es distribueix entre els nostres altres projectes, serveis, reunions i despeses administratives.

Tot i que sempre hem pogut cobrir les nostres despeses, hi ha hagut èpoques en què ens ha anat de poc. L’AO3, la nostra principal font de cost, ha crescut de forma exponencial –i, francament, no sabíem què esperar els primers anys–. Ara tenim una idea més clara de les nostres necessitats i, durant els darrers tres anys, hem refinat els nostres plans de recaptació de fans per tenir en compte el creixement de les nostres despeses. Imagineu-vos-ho com l’OTW passant de “viure de paga a paga” a tenir un pressupost de despeses domèstiques regular, una xarxa de seguretat i alguns fons extra que ens permetin fer més coses bones.

El nostre objectiu de 70.000 dòlars EUA era el que pensàvem que podíem assolir. La nostra darrera campanya d’octubre havia recaptat 52.381 dòlars EUA, pel que comptàvem que podíem fer curt, fins i tot si aconseguíem reunir més que l’any passat.

Amb el que no comptàvem és amb l’èxit aclaparador d’aquesta campanya. De fet, esperàvem haver de fer ús de la nostra reserva per arribar a finals d’any i mantenir-nos a flor d’aigua fins a la propera campanya, l’abril de 2015. Això no és extraordinari per a una organització sense ànim de lucre, especialment una tan jove com l’OTW, però tampoc és una estratègia que podríem sostenir a llarg termini. A l’agost es va començar a debatre la possibilitat d’expandir els nostres plans de recaptació de fons per incloure sol·licituds de grans donacions, més mètodes per a donacions mensuals i afegir un o dos actes per complementar les nostres campanyes anuals.

Prendrem aquestes opcions en consideració de tota manera, perquè formen part d’una estratègia de recaptació sòlida i diversificada, però la pressió immediata s’ha vist alleujada gràcies als prop de 8.000 donants que ens van donar suport aquest octubre. En poques paraules, les nostres finances són més fortes que mai, i això significa reforçar tots els projectes que es troben sota el paraigües de l’OTW.

Despeses previstes, breument:

  • 45.000 dòlars EUA s’utilitzaran per afegir servidors addicionals el 2014, i com a mínim 100.000 dòlars EUA en maquinari addicional el 2015.
  • Més servidors vol dir més espai per a allotjament del maquinari i més costos d’electricitat per a aquests servidors, amb un total previst de 36.000 dòlars EUA o més en 2015, i 25.000 dòlars EUA més per a un lloc d’allotjament de maquinari terciari, analítiques i registres de dominis.
  • Un sistema de gestió de diligències per als nostres equips de Prevenció de l’Abús i Suport costarà 400 dòlars EUA addicionals al mes, en total 4.800 dòlars EUA l’any.
  • Es proporcionaran seminaris i tallers d’entrenament per al personal amb una provisió d’almenys 7.500 dòlars EUA, més altres 7.500 dòlars EUA per a desplaçaments, allotjament i despeses d’inscripció a convencions de fans, congressos acadèmics i altres esdeveniments.
  • A l’octubre tindrà lloc una reunió presencial de la Junta Directiva, amb la possible assistència de caps de comitè i/o altres membres del personal, amb un cost mitjà de 950 dòlars EUA per persona en concepte de desplaçament, allotjament i menjars, que sumen un total estimat de 15.000 dòlars EUA.
  • 8.000 dòlars EUA cobriran les despeses administratives corrents, i altres despeses de funcionament requeriran un mínim de 23.000 dòlars EUA.
  • Es mantindrà una reserva en metàl·lic per a emergències d’aproximadament 72.000 dòlars EUA.

Més enllà d’aquestes despeses immediates, és difícil identificar desemborsaments específics per al 2015. Com hem esmentat més amunt, esperàvem començar l’any vinent amb una reserva més petita i un increment modest dels nostres ingressos. La majoria dels nostres plans concrets els havíem elaborat a partir d’aquests comptes. Estem demanant als comitès que ens facin arribar peticions addicionals al novembre, però hi ha poques àrees on tinguem previst incrementar els fons.

Hem parlat de l’impacte immediat per a l’AO3 en termes de servidors addicionals i espai de bastidor, treballadors per compte propi i formació. Fanlore i Open Doors (Projecte de Portes Obertes) experimentaran alguns beneficis indirectes pel mer fet de compartir el mateix espai de servidors. L’actualització del programari per a Suport i Prevenció de l’Abús a l’AO3 també farà més fàcil respondre a les interpel·lacions dels usuaris sobre el treball de preservació d’Open Doors.

Els nostres altres dos grans projectes, Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives) i el treball d’assistència jurídica del nostre Comitè Legal, funcionen amb pressupostos substancialment menors als de l’AO3. El nostre equip legal ocasiona de vegades despeses administratives, així com el cost de viatjar per assistir a audiències i reunions relacionades amb l’ús raonable. El personal de TWC, la nostra revista acadèmica, viatja a conferències acadèmiques d’un costat a l’altre dels EUA; una altra despesa és la tarifa anual de registre per a la revista. El superàvit pressupostari generat per aquesta campanya els permetrà representar l’OTW a més actes, i que més membres d’ambdós comitès es sumen a Desenvolupament i Afiliació –el comitè que hi ha darrere de les activitats de recaptació– en els seus plans per assolir una major presència a les convencions de fans.

Tots els nostres projectes i comitès es beneficiaran també de la disponibilitat de més diners per donar suport al personal i voluntaris per assistir a més cursos de formació, seminaris i webminars. Reforçar les habilitats professionals i les connexions dins de l’OTW ha estat sempre una prioritat, ja sigui treient profit d’un taller de gestió per a Voluntariat i Captació o enviant el personal a esdeveniments com l’AdaCamp.

Totes aquestes són àrees en què podem crèixer gràcies a l’èxit d’aquesta campanya i la generositat dels nostres membres. Tenim previst proporcionar una actualització tant del pressupost anual com del nostre pla de recaptació de fons per al 2015 a principis de gener, así que estigueu atents a aquest espai.

Tindrem un altre objectiu de recaptació a l’abril, i esperem que el fandom torni a mostrar-nos el seu suport. Recordeu: només som tan forts i vius com vosaltres, els nostres usuaris i membres, ens feu.

Aquí hi ha alguns detalls més per als nostres usuaris aficionats a fer números:

Despeses mensuals, recorrents:
Despeses mensuals regulars a data de 30 d’octubre:5.497,20 dòlars EUA
Despeses mensuals mitjanes previstes per a 2015: 8.066,66 dòlars EUA
(inclou l’allotjament físic dels servidors, i despeses administratives i de funcionament habituals pagades cada mes)

Despeses totals previstes de l’1 de gener al 30 de març:
Despeses del primer trimestre, estimació corregida per al 2015: 84.949,67 dòlars EUA
(inclou despeses mensuals regulars més 60.000 dòlars EUA en compra i preparació de servidors per a la campanya de recaptació de fons de l’abril; quantitat mínima que hem de tenir a la mà)

Reserves:
9 mesos de reserves, estimació per al 2015: 72.599,94 dòlars EUA
(basada en les despeses mensuals regulars; quantitat reservada per “mantenir oberta la paradeta” tal com està, sense creixement, durant emergències)

Despeses més reserves
Despeses del primer trimestre més reserves, estimació per al 2015: 157.549,60 dòlars EUA
(quantitat que hem de tenir a la mà l’1 de gener per mantenir-nos en marxa fins al 30 de març i un fons de reserva per a 9 mesos)

Sobre el superàvit:
Per continuar:197.544,09 dòlars EUA
(assumint que acomplim els objectius de recaptació del novembre i desembre i gastem el que queda del pressupost per al 2014; aquest és el total de diners que tindrem a la mà d’1 de gener)

Superàvit: 39.994,48 dòlars EUA
(quantitat restant un cop s’ha acomplert el pressupost del 2014, les despeses del primer trimestre, i els objectius de reserva)

Avanç sobre el pressupost, 2015:
Preveiem que el nostre pressupost per al 2015 serà (estimació aproximada): 230.000 dòlars EUA
Aquest nombre inclou tant l’adquisició de maquinari com les despeses mensuals regulars, reunions presencials, finançament del desenvolupament del personal i la divulgació, i més.

Gràcies pel vostre suport. La vostra generositat fa possible el nostre treball.

Announcement

Comments are closed.