“Transformative Works and Cultures” (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy)

Mae’r “Transformative Works and Cultures” (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cyfnodolyn academaidd cyd-adolygadwy sy’n edrych i hybu ysgoloriaeth ar ffangyfryngau ac ymarferion ffanyddol. Cyhoeddwyd y cyfnodolyn ar Fedi 15fed, 2008. Mae’r cyfnodolyn yn cyhoeddi dwy argraffiad y flwyddyn, un ar Fedi 15fed, y llall ar Fawrth 15fed.

Mae’r TWC yn gyhoeddiad Mynediad Agored Aur o’r fudiad ddi-elw OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi’i hawlfreintio o dan ”Creative Commons Attribution 4.0 International License” (Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Ryngwladol 4.0). Caiff y TWC ei chyflwyno ar gyfer mynegeio mewn pob cronfeydd data academaidd fawr, cyferiaduron mynediad agored, a gwasanaethau fel Gwgl Scholar.

Gall barn y TWC ar dyfyniadau ffanweithiol cael ei ddarganfod fama.

Am fwy o wybodaeth amdan y TWC, gwelwch y tudalen holiadau cyffredin TWC, ac ymweld â ein wefan a’i harchifau i cael at cysylltiadau i argraffiadau hen a newydd.