Fanlore (Ffanllên)

I ddiogelu’r hanes o gyfryngau trawsffurfiadwy a’r teyrnassoedd ffanyddol o fle daethon, sefydlodd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ”Fanlore” (Ffanllên), sef wici ffanyddol ei hun. Cafodd y fersiwn beta o Ffanllên ei sefydlu ym Medi 2008, a daeth yr wici allan o feta yn Rhagfyr 2010. Yn Nhachwedd 2019 aeth y wici heibio 50,000 o dudalenau, ac yn Ionawr 2021 roedd dros 1,000,000 golygiad wedi’u gwneud gan dros 50,000 defnyddydd cofrestredig.

Mae Ffanllên yn rhoi fframwaith, ble all ffaniau dogfennu eu profiadau o fewn teyrnasoedd ffanyddol, yn y gorffennol a’r presennol. Mae’r wici hon yn archif byw o hanes ffanyddol ar gyfer buddiant ffaniau. Rydym eisiau dogfennu digwyddiadau ffanyddol orffenol, wrth hefyd diogelu sgyrsiau a dadlau presennol, gan recordio hanes wrth iddo digwydd. Mae Ffanllên hefyd yn rhoi cyd-destynau i gyfryngau, athryddion academaidd a phobl allanol sydd efallai yn newydd i deyrnassoedd ffanyddol, mewn fformat ble mae ffaniau gallu rheoli cynrychioliad o’i hun.

Mae cynnwys Ffanllên yn cael ei chreu gan ffaniau. Mae unrhyw un yn cael ei annog i ymuno â’r prosiect a rhannu perchennogiaeth o gynnwys y wici. Mae ffaniau yn cael ei annog i gyfrannu trwy greu erthyglau newydd, ychwannegu manylion at dudalennau, neu gyfrannu safbwynt eu hun i erthyglau i ddiweddaru, dadlau neu ehangu eu dealltwriaeth o bynciau. Mae rhai golygydd Ffanllên yn cyflawni prosiectau golygu penodol o’r enw Prosiectau Ffanllên, yn canolbwyntio ar bynciau fel X-Files, Trosiadau Ffanstraeon Harry Potter, Haikyuu, and archifo Tumblr.
Hefyd, mae Ffanllên yn cynnal heriau golygu cyson, fel yr Her Ffanllên IFD a’r Her Bingo blynyddol.
Mae Gerddydd yn gwylio golygau diweddar i wneud yn siwr bod pob cyfraniad yn cael ei chyfuno’n iawn ac i roi cymorth i’n cyfrannyddion ffanyddol. Mae’r wici yn gwaith anghorffenedig oherwydd ei natur, ac mae’r pwyllgor Polisïau a Gweinyddiaeth Ffanllên yn darparu cymorth ac arweiniad ble fydd angen.

Mae cynnwys gwreiddiol yr wici ar gael o dan trwyddedd Gwerinoedd Creadigol; mae unrhyw un â’r hawl i wneud copïau i westeio ar wefannau eraill. Caiff y wici ei hadeiladu ar feddalwedd cod agored.

Gall mwy o fanylion ar Ffanllên cael ei ddarganfod ar y dudalen ”Holiadau Cyffredin wefan yr OTW”, ac hefyd ar y dudalen”Holiadau Cyffredin Ffanllên”. I gysylltu â’r pwyllgor, gallwch anfon neges drwy ein ffurflen gysylltu.

Gall diweddarion newyddion Ffanllên cael ei ddarganfod ar Twitr, Twmblr, a Dreamwidth.