Ein Credoau

Ein Cenhadaeth

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad di-elw wedi’i sefydlu gan ffaniau i weini ar ddiddordebau ffanyddol gan diogeli’r hanes o ffanwaith a diwyllianau ffanyddol, mewn pob ffurf. Credym ni bod ffanwaith yn trawsffurfiadwy ac mae cyfryngau trawsffurfiadwy yn ddilys.

Mae’r OTW yn cynrychioli ymarfer o ffanwaith trawsffurfiadwy sy’n hanesyddol wedi’i wreiddio mewn diwyllianau benywaidd yn benodol. Bydd yr OTW yn diogelu’r cofnodion hanesyddol o’r diwylliant hyn, wrth annog mynegiad newydd a ddi-brif-ffrwd o hunaniaeth diwyllianol o fewn teyrnasoedd.

Ein Gweledigaeth

Rydym yn rhagweld dyfodol ble mae pob ffangyfrwng yn cael ei hadnabod fel gwaith gyfreithlon a thrawsffurfiadwy, ac yn cael ei derbyn fel gweithgaredd creadigol dilys. Rydym yn ragweithiol ac yn arloesol wrth diogelu ac amddiffyn ein gwaith o ecsbloetiaeth masnachol ac heriau cyfreithiol. Rydym yn diogelu ein heconomi ffanyddol, moesau a mynegiad creadigol trwy diogelu a magu ein cydffaniau, gwaith, sylwebaeth, hanes ac hunaniaeth gan darparu mynediad fwyaf eang posibl i ffangyfryngau i bob ffan.

Ein Moesau

 1. Rydym yn gwerthfawrogi ffanweithiau trawsffurfiadwy a’r cymunedau arloes a wnaeth creu nhw, yn cynnwys cyfryngau, ffuglen pobl byw, anime, comigau, cerddoriaeth a ffanfideöau.
 2. Rydym yn gwerthfawrogi ein hunaniaeth fel cymuned benywaidd yn bennaf, gyda hanes cyfoethog o greadigrwydd a sylwebaeth.
 3. Rydym yn gwerthfawrogi ein isadeiledd sy’n seiliedig ar wirfoddolwyr a’r economi ffan cyfrannol sy’n adnabod a dathlu’r gwerth mewn gweithgareddau amrywiol.
 4. Rydym yn gwerthfawrogi gwneud gweithgareddau ffanyddol mor hygyrchol a phosib i’r rhai sydd eisiau cymryd rhan.
 5. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth anfeidrol mewn cyfuniadau anfeidrol. Rydym yn gwerthfawrogi pob ffan sydd wedi’i dyweddïo mewn gwaith trawsffurfiadwy; ffaniau o unrhyw hil, cenedl, diwylliant, rhywioldeb a medrau. Rydym yn gwerthfawrogi’r trawspeillio a chyfnewid dirhwystr o syniadau ffanyddol, wrth geisio osgoi’r cydrywio neu’r canologi o deyrnasoedd.

Ein Cyrchnodau

Ers 2007, mae’r OTW wedi gosod seiliau am fudiad dirgrynol a chreadigol trwy:

 • Sefydlu’r OTW fel mudiad di-elw sy’n cael eu hadnabod gan yr IRS.
 • Greu isadeilydd i’r OTW gan sefydlu bwrdd llywodraeth a chreu pwyllgorau, deisyfi aelodaeth a chyfraniadau, creu cynghreir a chynhali etholiadau.
 • Hybu rhyngweithiad gyda’r cymuned ac hybu mewnbwn trwy safle Wê’r OTW ac ardraws safleoedd ar- ac all-lein ble mae ffaniau yn ymgynnull.
 • Gynllunio, rhaglennu a lansio’r “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun), sef archif Wê lle allwch gwesteïo ffanweithiau trawsffurfiadwy.
 • Archwilio ffyrdd i wneud ffangyrfryngau mor hygyrchol a phosib.
 • Sefydlu prosiect eiriolaeth gyfreithiol a chreu cynghreir i amddiffyn ffanweithiau o heriau gyfreithiol.
 • Greu wici ffan i ddiogelu’r hanes o ffangyfryngau trawsffurfiadwy a’r teyrnasoedd a daethom nhw o.
 • Sefydlu cyfnodolyn academaidd cyd-adolygadwy i hybu ysgoloriaeth ar ffangyfryngau ac ymarferion ffan.
 • Ddatblygu cynllyn tymor hir i’r mudiad.
 • Cyflawni prosiectau ychwanegol sy’n berthnasol i deyrnasoedd trawsffurfiadwy, fel diogelu hanes ffaniau a ffangyfryngau, adeiladu a chynhali isadeiliau felly gall ffaniau eu defnyddio, a chefnogi ysgoloriaeth academaidd ar deyrnasoedd ffanyddol.