Edrych Ymlaen

Wrth i ni dathlu’r deg mlynedd diwethaf o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), gad i ni cymryd foment i edrych tuag at y dyfodol. Oherwydd eich cyfraniadau, mae na llwybr disglair o’n blaenau! Mae eich cefnogaeth parhaus yn talu pob un o’n prosiectau, o’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) i’r wici “Fanlore” (Ffanllên), o “Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) i’n tîm Eiriolaeth Cyfreithiol. Dyma blas o beth allwch chi disgwyl o rai o’r prosiectau yma yn y pendraw:

Mae’r dyfodol ar gyfer AO3 yn cynnwys ehangiad parhaus o sefydlwydd y wefan. Mae eich cyfranniadau wedi gadael i ni cyflogi contractwyr i helpu uwchraddio’r AO3, a fe byddem yn parhau i osod y gwelliadau isdeiliad rhain. Cadwch llygad ar ein nodiadau cyhoeddiad am fwy o wybodaeth! Bydd y AO3 hefyd yn parhau i weithio gydag “Open Doors” (Drysau Agored) i mewnforio a diogelu archifau ffanweithiol mewn berygl, trwy defnyddio proses mewnforio newydd.

Yn y cyfamser, yn ogystal â’i gwaith dyddiol yn helpu ffaniau a’i holiadau amdan problemau gyfreithiol ffanyddol, mae Eiriolaeth Cyfreithiol yn paratoi unwaith eto i adnewyddu’r eithriad 2018 ar gyfer fideowyr o dan y “Digital Milennium Copyright Act (DMCA)” (Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol).

Hefyd yn 2018, bydd TWC yn cyhoeddi gyhoeddiad hanesyddol, sef ei degfed benblwydd, a fy’n dod a’r nifer o traethawday cyflwyniedig i bron 500! Fel rhan o ddathliadau ôl-weithredol yr degawd o waith OTW, bydd y cyhoeddiad TWC hon yn canolbwyntio ar y Dyfodol o Deyrnassoedd, yn llunio sut wnaeth ein rhwydweithiau o gymunedau esblygu a parhau i esblygu. Cadwch llygad allan am hysbysiadau ar gyfer y cyhoeddiad hon ar Twmblr ac wefan TWC.

Wrth i ni edrych ymlaen at y dyfodol, efallai bydd 2027 yn edrych yn eithaf bell i ffwrdd. Bydd niferoedd o deyrnassoedd yn dod i’r amlwg, a bydd niferoedd o ffanweithiau yn cael eu creu o fewn y deyrnassoedd rhain. Ond roedd 2017 unwaith yn edrych yn bell i ffwrdd hefyd – a dyma ni! Gobeithym yn y ddegawd nesaf gallem gweini nid yn unig ar y rhai sydd wedi bod fama ers y dechrau, ond hefyd i bob creuwyr sydd heb ddarganfod eu teyrnas cyntaf eto. Dyma i ddeg mlynedd arall o ffaniau, teyrnassoedd, nodau a chyflawniadau newydd!

Gobeithym byddwch yn barhau i gefnogi’r OTW a’i phrosiectau am sawl mlynedd i ddod. Mae gennym ni llawer o bethau i ddod yn y dyfodol, a ni allem aros i rannu pob un gyda chi!

Mae’r OTW yn fudiad rhientus di-elw o sawl brosiect, yn cynnwys yr AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac Eiriolaeth Cyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau, ei chefnogi gan cyfrannwyr, a’i staffio gan gwirfoddolwyr. Darganfodwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithwyr gwirfoddoladwy a wnaeth cyfieithu’r erthygl hon, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.