Transformative Works and Cultures (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Chuyển Hóa)

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Chuyển Hóa) là một tạp chí học thuật được duyệt bởi người cùng cấp bậc nhằm khuyến khích nghiên cứu về các tác phẩm và những hoạt động khác của fan. Tạp chí bắt đầu phát hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2008 và xuất bản 2 kỳ báo/ năm: vào ngày 15 tháng 9 và ngày 15 tháng 3 hàng năm.

TWC là một tạp chí Gold Open Access (truy cập không mất phí) của tổ chức phi lợi nhuận OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và nằm dưới bản quyền Creative Commons Attribution 4.0 International License. TWC đã được đề cử để được liệt kê trên tất cả những cơ sở dữ liệu học thuật quan trọng, những danh sách mở, và các dịch vụ như Google Scholar.

Bạn có thể đọc quan điểm của TWC về cách trích dẫn các tác phẩm của fan tại đây.

Để biết thêm thông tin về TWC, vui lòng xem những câu hỏi thường gặp về TWC, và thăm trang web và kho lưu trữ của chúng tôi để truy cập đường link đến những số báo trước và số sắp tới.