Các Ý kiến và Thư ngỏ về Chính sách

Văn bản Đệ trình Tự nguyện Tháng 10 Năm 2022 trong vụ kiện giữa Hunley và Instagram

Ban Pháp Lý OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) cùng các đồng minh đệ trình văn bản góp ý trong vụ kiện giữa Hunley và Instagram. Văn bản ủng hộ sự tồn tại của “quy tắc thử máy chủ” (server test) với mục đích bảo vệ quyền dẫn link trên mạng internet và nhúng tệp tin và hình ảnh trong trang web đối với người sử dụng, cũng như quyền cho phép dẫn kết nối và nhúng tệp tin và hình ảnh mà không phải chịu trách nhiệm tiềm tàng liên quan đến bản quyền đối với nền tảng.

Văn bản Đệ trình Tự nguyện Tháng 6 Năm 2022 trong vụ kiện giữa Warhol và Goldsmith tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

Ban Pháp Lý OTW cùng EFF đệ trình văn bản góp ý trong vụ kiện giữa Warhol và Goldsmith tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ; nội dung văn bản lập luận rằng việc đánh giá mục đích sử dụng hợp lý một cách rộng rãi và linh hoạt là cần thiết, và kêu gọi Tòa án Tối cao tái khẳng định các phán quyết trước đó về trường hợp sử dụng có tính chất “biến đổi sáng tạo” (transformative), cụ thể là trường hợp sử dụng với ý nghĩa, thông điệp hoặc mục đích khác so với ý nghĩa, thông điệp hoặc mục đích của tác phẩm có bản quyền được sử dụng. OTW lấy hình thức sáng tác video của người hâm mộ (fanvid) làm ví dụ minh họa cho trường hợp xem xét đối tượng khán giả cụ thể của một tác phẩm để đánh giá tính chất “biến đổi sáng tạo” trong mục đích sử dụng là cần thiết. OTW cũng kêu gọi tòa hãy ấn định nghĩa vụ chứng minh “tác động thị trường tiêu cực” (market harm) cho bên nguyên đơn với trường hợp sử dụng có tính chất “biến đổi sáng tạo” hoặc phi thương mại.

Phản hồi câu hỏi điều tra của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, Tháng 5 Năm 2022

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ban Pháp Lý OTW phản hồi câu hỏi điều tra của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ về biện pháp kỹ thuật quy định theo Điều 512 của DMCA. OTW giải thích rằng hiện không tồn tại công nghệ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ (như OTW) phân biệt giữa nội dung vi phạm và nội dung không vi phạm, đồng thời phản đối mọi đề xuất về việc Văn phòng Bản quyền công khai ủng hộ hoặc áp đặt các biện pháp sàng lọc kỹ thuật đối với các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Ý kiến Tháng 4 Năm 2021 gửi Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ về Đạo luật CASE

Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Ban Pháp Lý OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) cùng các đồng minh gửi ý kiến phản hồi tới Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ về Thông báo Điều tra của Văn phòng Bản quyền liên quan tới việc thực thi Đạo luật CASE. Đạo luật CASE đã thành lập một cơ quan xét xử có tên “Copyright Claims Board” (Hội đồng Khiếu nại Bản quyền – CCB) trực thuộc Văn phòng Bản quyền nhằm mục đích xử lý các “khiếu nại nhỏ lẻ” về bản quyền, đồng thời cho phép Văn phòng Bản quyền nắm quyền quyết định về nhiều khía cạnh cũng như hoạt động của CCB. Nội dung tờ trình của OTW đề cập các khuyến nghị cụ thể về việc Văn phòng Bản quyền nên làm thế nào để giới hạn thẩm quyền của CCB, đơn giản hóa và minh bạch hóa thủ tục từ chối tham gia vào quy trình tố tụng của CCB, và giữ lập trường trung lập trong các trao đổi liên quan tới CCB.

Tuyên bố Tháng 12 Năm 2020 của OTW về Cải cách Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA)

Tháng 12 năm 2020, Ban Pháp Lý OTW phản hồi lại đề nghị trưng cầu ý kiến của Thượng nghị viện Hoa Kỳ về một số vấn đề cụ thể liên quan tới Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số.

Ý kiến Tháng 6 Năm 2020 gửi Thượng nghị viện Hoa Kỳ về Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA)

Tháng 6 năm 2020, Ban Pháp Lý OTW gửi ý kiến tới Thượng nghị viện về quá trình đánh giá Điều 512 của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số đang tiếp diễn của Thượng nghị viện. Trong tờ trình, OTW phản hồi lại một báo cáo của Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ; thúc giục Thượng nghị viện cân nhắc nhu cầu của người dùng Internet, các tác giả độc lập và các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ lẻ; đồng thời trình bày dữ liệu chứng thực tính hiệu quả của Điều 512 đối với các tác giả của tác phẩm được biến đổi.

Lời chứng Tháng 2 Năm 2020 trước Thượng nghị viện Hoa Kỳ về Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA)

Rebecca Tushnet, thành viên Ban Pháp Lý, làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng nghị viện Hoa Kỳ về Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số. Lời chứng của Tushnet tập trung vào tính hiệu quả của những điều khoản miễn trừ trách nhiệm (“bến an toàn”) của DMCA đối với những tổ chức quy mô nhỏ như OTW, tính động viên đối với biểu đạt sáng tạo qua việc khiến sự tồn tại của những trang web như Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) trở nên khả thi, và tính quy định về sự linh hoạt pháp lý cần thiết cho sự sống còn của mạng Internet đa dạng. Lời chứng đồng thời cũng đề cập tới thất bại của những điều khoản chống lách luật của DMCA và những nỗ lực của OTW nhằm thiết lập các trường hợp miễn trừ để bảo vệ tác giả fanvideo và các tác giả nói chung khỏi bị ảnh hưởng bởi tính lạm quyền của những điều khoản nêu trên.

Thư Liên hiệp Tháng 7 Năm 2019 gửi Thượng nghị viện Hoa Kỳ về Đạo luật CASE

OTW cùng các tổ chức đồng minh phản đối Đạo luật CASE (tạm dịch: Đạo luật Phương án đền bù Bản quyền trong Thực thi Phán quyết các Vụ kiện nhỏ lẻ). Đạo luật này cho phép việc thành lập cơ quan xét xử chuyên phụ trách các vụ kiện bản quyền nhỏ lẻ với khả năng cưỡng chế thi hành mức phạt lên tới 30.000 USD đối với bên bị cáo buộc vi phạm bản quyền mà không cần tuân theo trình tự pháp lý công bằng.

Tuyên bố chung Tháng 7 Năm 2019 về các Nguyên tắc liên quan tới Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông (CDA)

Ban Pháp Lý cùng nhóm các đồng minh và chuyên gia đưa ra tuyên bố chung về các nguyên tắc liên quan tới Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông Hoa Kỳ; đạo luật này cung cấp biện pháp bảo hộ cho các nền tảng Internet.

Ý kiến Tháng 4 Năm 2019 gửi Quốc hội New Zealand tại kỳ đánh giá thường xuyên của New Zealand về Đạo luật Bản quyền

Tháng 4 năm 2019, Ban Pháp Lý OTW phản hồi lại lời kêu gọi ý kiến của chính phủ New Zealand trong thời gian nước này tiến hành kỳ đánh giá Đạo luật Bản quyền. Dựa trên những lời chứng hùng hồn của cộng đồng fan ở New Zealand, OTW chứng minh một loạt những giá trị văn hóa và xã hội của những bộ luật với nội dung cho phép và khuyến khích việc sáng tác tác phẩm được biến đổi, và lập luận rằng New Zealand nên duy trì và mở rộng để thúc đẩy thêm các chính sách xử lý công bằng đã hiện hành.

Ý kiến Tháng 3 Năm 2019 gửi Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ (USCO) về Đạo luật Hiện đại hóa m nhạc

Tháng 3 năm 2019, Ban Pháp Lý OTW phản hồi lại Thông cáo Đề xuất Ban hành Luật của Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ về việc định nghĩa mục đích sử dụng “phi thương mại” trong Đạo luật Hiện đại hóa m nhạc (“MMA”) vừa được thông qua. Một trong các luận điểm của OTW là: việc định nghĩa mục đích sử dụng thương mại trong bối cảnh MMA nên tập trung vào mục đích cụ thể thay vì tập trung vào người sử dụng, cần phân tích tính thương mại dựa trên động cơ vụ lợi của người sử dụng chứ không phải của bản thân nền tảng hoặc trang web lưu trữ được sử dụng, đồng thời cần phân biệt giữa tính thương mại và “lợi ích” phi thương mại.

Ý kiến Tháng 6 Năm 2018 gửi Nghị viện Canada tại kỳ đánh giá thường xuyên của Canada về Đạo luật Bản quyền

Tháng 6 năm 2018, Ban Pháp Lý OTW gửi ý kiến tới Nghị viện Canada trong thời gian nước này tiến hành kỳ đánh giá thường xuyên về Đạo luật Bản quyền. Dựa trên những câu chuyện của cộng đồng fan ở Canada, OTW lập luận rằng những những trường hợp ngoại lệ trong các điều khoản về Xử lý Công bằng và Nội dung do Người dùng Tự Tạo của Canada là hiệu quả và có lợi cho cộng đồng.

Ý kiến Tháng 6 Năm 2017 gửi Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

Trong bối cảnh Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) bắt đầu quá trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Ban Pháp Lý OTW bày tỏ: OTW ủng hộ quá trình đàm phán công khai và minh bạch, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bao quát các ngoại lệ và giới hạn như nguyên tắc sử dụng hợp lý khi thương thảo bất kỳ điều khoản nào liên quan tới bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ý kiến Tháng 3 Năm 2017 gửi Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ về Quyền Nhân thân của Tác giả

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Ban Pháp Lý OTW phản hồi lại đề nghị trưng cầu ý kiến của Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ về vấn đề Hoa Kỳ có nên thông qua luật bổ sung yêu cầu nhân thân của tác giả phải được xác định trong tương quan với tác phẩm của họ (tức quyền “ghi danh và đứng tên của tác giả”) và yêu cầu việc thay đổi tác phẩm có bản quyền phải có sự cho phép của tác giả (tức quyền “toàn vẹn tác phẩm”). Những quyền này được gọi chung là “quyền nhân thân”. OTW lập luận rằng: quyền toàn vẹn tác phẩm có thể gây tổn hại tới tự do biểu đạt; đồng thời, mặc dù nhìn chung các chuẩn mực về ghi danh và đứng tên thường có ích và tương đối phổ biến trong các cộng đồng fan, song những chuẩn mực này không nên có hiệu lực pháp luật. Trong khi đó, các quyền về ghi danh và đứng tên được bảo vệ rất tốt bởi pháp luật về hợp đồng, các quyền pháp lý bổ sung có thể xung đột với các hình thức sáng tạo tập thể và nối tiếp thường gặp, và sự khác biệt đáng kể về chuẩn mực ghi danh và đứng tên trong các cộng đồng khác nhau (ví dụ: cộng đồng fan, cộng đồng học thuật, cộng đồng làm phim, và giới quảng cáo) cho thấy nên cho phép các cộng đồng cá biệt tự quyết định khi nào và làm sao để thực hiện ghi danh và đứng tên một cách hợp lý nhất.

Ý kiến Tháng 2 Năm 2017 (tiếp nối Tháng 3 Năm 2016) gửi Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ về Điều 512 của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA)

Tiếp nối Ý kiến Tháng 3 Năm 2016, Ban Pháp Lý OTW trả lời Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới các điều khoản “thông báo và gỡ bỏ” trong Điều 512 của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số Hoa Kỳ. Trong các cơ sở lập luận, OTW viện dẫn kinh nghiệm vận hành AO3 của chính tổ chức và kinh nghiệm xử lý thông báo gỡ bỏ của các thành viên trong tổ chức để nêu bật lên những ưu điểm và những điểm có thể cải thiện thêm của hệ thống hiện hành.

Ý kiến Tháng 10 Năm 2016 gửi Chính phủ Singapore

Ngày 23 tháng 10 năm 2016, Ban Pháp Lý gửi ý kiến phản hồi lại đợt Tham vấn Cộng đồng của chính phủ Singapore về các thay đổi được đề xuất trong chế độ bản quyền của Singapore. Chúng tôi nhấn mạnh những lợi ích của một chế độ bản quyền cân bằng với nguyên lý sử dụng hợp lý vững vàng cho phép hình thành các tác phẩm được biến đổi phi thương mại không cần thông qua xin phép, đồng thời đề xuất khả năng “nội dung do người dùng tự tạo” trở thành ngoại lệ trong bảo vệ bản quyền để bổ sung cho nguyên lý sử dụng hợp lý. Chúng tôi thảo luận các đề xuất của chính phủ Singapore về “các biện pháp bảo hộ kỹ thuật” đối với tác phẩm đã đăng ký bản quyền dựa trên kinh nghiệm xin miễn trừ trách nhiệm theo các điều khoản “chống lách luật” của DMCA cho trường hợp làm fanvideo. Chúng tôi cũng kêu gọi Singapore áp dụng các quy tắc đơn giản và nhất quán đối với thời hạn bảo vệ bản quyền, thảo luận về những ích lợi và hạn chế của việc cấp quyền đứng tên và ghi danh cho tác giả, và thảo luận các đề xuất về nguyên tắc xử lý đối với các tác phẩm “mồ côi” khó xác định chủ sở hữu bản quyền.

Ý kiến Tháng 6 Năm 2016 gửi Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, cùng với EFF (Tổ chức Biên giới Điện tử) và Giáo sư Eric Goldman, OTW gửi ý kiến phản hồi lại Thông cáo Đề xuất Ban hành Luật của Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ với nội dung bắt buộc các trang web phụ thuộc vào các điều khoản miễn trừ của DMCA – như AO3 – gia hạn đăng ký ba năm một lần. Chúng tôi lập luận rằng: yêu cầu mới này có khả năng gây tổn hại tới các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ lẻ và đặt nhà cung cấp vào tình huống phải đối mặt với rủi ro từ những sơ suất rất nhỏ.

Ý kiến Tháng 6 Năm 2016 gửi Ủy ban Châu u

Ý kiến Tháng 4 Năm 2016 gửi Ủy ban Châu u

OTW giải thích rằng: mặc dù các hệ thống “thông báo và gỡ bỏ” được thiết kế nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc thực thi luật sở hữu trí tuệ, song “điều cốt yếu là việc tiết giảm không đồng nghĩa với đàn áp biểu đạt không vi phạm quyền về sở hữu trí tuệ”. OTW cũng thúc giục Ủy ban công nhận tiềm năng đổi mới và sáng tạo đáng kể có thể đến từ khu vực phi thương mại, và kêu gọi Ủy ban không đưa ra những luật lệ chỉ các doanh nghiệp lớn mới có khả năng tuân thủ.

Ý kiến Tháng 3 Năm 2016 gửi Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ về Điều 512 của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA)

Đáp lại đề nghị trưng cầu ý kiến của Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ, Ban Pháp Lý OTW đưa ra bình luận về các điều khoản thông báo và gỡ bỏ trong Điều 512 của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số Hoa Kỳ. OTW lập luận: luật còn nhiều khiếm khuyết, song đồng thời cũng cung cấp khung pháp lý quan trọng để việc sáng tạo trong môi trường trực tuyến có thể phát triển. OTW nhắc nhở Cơ quan Bản quyền ghi nhớ rằng: rất nhiều pháp nhân phụ thuộc vào DMCA, như dự án AO3 của OTW, là pháp nhân quy mô nhỏ, áp dụng quy trình đánh giá thủ công riêng lẻ đối với các thông báo gỡ bỏ, và không có đủ tài nguyên để rà soát vi phạm bản quyền trong nội dung do người dùng tự tạo. OTW cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế ngăn chặn và trừng phạt thông báo gỡ bỏ bất hợp lý, đồng thời chỉ ra những điểm bất cập của hệ thống thông báo phản đối hiện hành trong việc bảo vệ người dùng thực hành nguyên tắc sử dụng hợp lý và quyền tự do biểu đạt.

Ý kiến gửi Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ

Đáp lại đề nghị trưng cầu ý kiến của Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ, Ban Pháp Lý OTW lập luận rằng: điều 1201 của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số có phạm vi quá rộng và đe dọa một cách không cần thiết sự sáng tạo và đổi mới có giá trị thông qua ngăn chặn việc vượt rào cản bảo vệ công nghệ đối với các tài liệu có bản quyền bất chấp cả những mục đích không có tính vi phạm như sử dụng hợp lý. Chúng tôi cũng lập luận rằng quy trình ba năm một lần ban hành lại luật – mà theo đó chúng tôi đã thành công xin miễn trừ trách nhiệm cho các tác giả fanvideo – là cồng kềnh quá mức, đồng thời đưa ra các đề xuất cụ thể để cải thiện.

Ý kiến gửi Ủy ban châu u

Tháng 12 năm 2015, Ban Pháp Lý OTW phản hồi lại đề nghị trưng cầu ý kiến của Ủy ban châu u về các nền tảng trực tuyến, các nhân tố trung gian trực tuyến và điện toán đám mây. Ý kiến của OTW nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc quản lý dựa trên giả định sai lầm rằng mọi nền tảng và trung gian trực tuyến đều là các pháp nhân thương mại có quy mô lớn, như Google và eBay.

Ý kiến gửi Điều phối viên về Thực thi Quyền Sở hữu Trí tuệ của Hoa Kỳ

Ngày 16 tháng 10 năm 2015, OTW cùng với Public Knowledge gửi ý kiến tới Điều phối viên về Thực thi Quyền Sở hữu Trí tuệ của Hoa Kỳ trực thuộc Cơ quan Quản lý hành chính và Ngân sách để phản hồi lại đề nghị trưng cầu ý kiến của cơ quan này về kế hoạch thực thi quyền sở hữu trí tuệ do cơ quan này đề xuất. Tờ trình đưa ra những khuyến nghị cụ thể và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân nhắc lợi ích chung của toàn thể công chúng, trong đó bao gồm những người dùng có thể chịu tổn hại từ việc thi hành luật sở hữu trí tuệ quá gắt gao.

Ý kiến của OTW gửi Chính phủ Nam Phi

Liên quan tới quá trình cải cách luật bản quyền của chính phủ Nam Phi, OTW gửi ý kiến ủng hộ việc Nam Phi áp dụng tiêu chuẩn mới về sử dụng hợp lý trong luật bản quyền để thay thế các ngoại lệ cũ hạn hẹp, lỗi thời. Như đã bày tỏ trong tờ trình, chúng tôi tin rằng điều cốt yếu là “làm cho Chính phủ nhận thức được sự phong phú và tầm quan trọng của các cộng đồng tái sáng tạo phi thương mại cùng các tác phẩm của họ ở Nam Phi nói riêng và các nơi khác nói chung. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy văn hóa tái sáng tạo là một hiện tượng toàn cầu với các đặc điểm tương đồng trên toàn thế giới”.

Thư ngỏ gửi Quốc hội Hoa Kỳ

Ban Pháp Lý OTW cùng liên minh các tổ chức, học giả và chuyên gia pháp lý gửi thư ngỏ tới Quốc hội Hoa Kỳ về tầm quan trọng của ‘một hệ thống bản quyền cân bằng có lợi cho người sáng tác, người dùng và người đổi mới’, đồng thời khuyến khích tự do biểu đạt.

Đệ trình ý kiến cho bài Nghiên cứu Thảo luận về Vi phạm Bản quyền Trực tuyến của Chính phủ Úc

Ban Pháp Lý OTW và tổ chức Creative Commons Úc cùng đệ trình ý kiến cho bài Nghiên cứu Thảo luận về Vi phạm Bản quyền Trực tuyến của Chính phủ Úc vào ngày 5 tháng 9 năm 2014, với nội dung khuyến cáo phản đối một đề xuất của chính phủ Úc. Đề xuất này mở rộng định nghĩa về nghĩa vụ pháp lý “ủy quyền” đối với các nhà cung cấp dịch vụ internet. Điều này có nghĩa là: ngay cả khi nhà cung cấp không thể ngăn chặn được hành vi vi phạm bản quyền riêng lẻ của người dùng cá biệt, họ có thể vẫn buộc phải thay đổi cách vận hành dịch vụ, như ngắt truy cập internet đối với những người bị cáo buộc vi phạm, hoặc lọc hoạt động người dùng.

Ý kiến gửi Ủy ban Châu u

Tháng 2 năm 2014, Ban Pháp Lý OTW đăng ký OTW vào Danh sách Đăng ký Minh bạch của Liên minh Châu u và phản hồi lại lời kêu gọi ý kiến của Ủy ban Châu u về cải cách bản quyền có thể xảy ra ở EU.

Ý kiến gửi PTO/NTIA

Tháng 10 năm 2013, Cục Viễn thông và Thông tin Quốc gia Hoa Kỳ (NTIA) và Cục Sáng chế và Bảo vệ Thương hiệu Hoa Kỳ (PTO) trưng cầu ý kiến công chúng về các vấn đề liên quan tới chính sách bản quyền, trong đó bao gồm khung pháp lý cho việc hình thành tác phẩm tái sáng tạo. Các luật sư của chúng tôi dựa vào những câu chuyện của cộng đồng fan để giải thích với những cơ quan có khả năng sẽ đề xuất luật mới về bản quyền này lý do tại sao mọi thay đổi trong luật bản quyền đều nên ủng hộ tự do hình thành tác phẩm được biến đổi.

Đồng thời, Rebecca Tushnet, nhân viên Ban Pháp Lý OTW, cũng tham gia một tổ hội thảo về Khung Pháp lý cho các Tác phẩm Tái sáng tạo, sau được yêu cầu làm chứng trước các cơ quan này, song song với quá trình trưng cầu ý kiến cộng đồng nêu trên, vào ngày 12 tháng 12 năm 2013.

Betsy Rosenblatt, Chủ tịch Ban Pháp Lý OTW, đại diện OTW tham gia vào tổ công tác Bàn tròn Giấy Xanh với nhiệm vụ phát triển bộ khung pháp lý cho việc hình thành tác phẩm tái sáng tạo.