Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Lý)

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) tin tưởng rằng các tác phẩm của người hâm mộ là sáng tạo và có tính chuyển hóa, có cốt lõi sử dụng hợp lý, và do đó chúng tôi chủ động bảo vệ các tác phẩm của người hâm mộ khỏi việc khai thác thương mại và các vấn đề pháp lý. Sự hỗ trợ này không chỉ giới hạn trong các tác phẩm hoặc dự án có liên hệ trực tiếp với OTW.

Sứ mệnh của Ban Pháp Lý của OTW bao gồm giáo dục, trợ giúp, và hỗ trợ pháp lý.

 • Chúng tôi tạo ra và đăng tải các tài liệu giáo dục về sự thay đổi trong các đạo luật liên quan đến hoạt động của fandom trên trang transformative.org và archiveofourown.org.
 • Chúng tôi hỗ trợ các cá nhân người hâm mộ khi tác phẩm của họ bị kiện tụng, trả lời các câu hỏi của người hâm mộ về pháp luật liên quan đến tác phẩm của người hâm mộ, và giúp người hâm mộ tìm kiếm các đại diện theo pháp luật.
 • Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và liên minh hỗ trợ pháp lý tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.
 • Chúng tôi ủng hộ các đạo luật và chính sách phát triển sự cân bằng và bảo vệ các tác phẩm của người hâm mộ cũng như fandom.(Bạn có thể xem qua bình luận chính sách và thư từ của chúng tôi ở đây)
 • Và nhiều hơn thế nữa!

Các hoạt động pháp lý của chúng tôi bao gồm:

Nhận miễn trừ theo đạo luật DMCA của Hoa Kỳ, theo đó cho phép việc tạo ra tác phẩm phối lại nhằm mục đích phi thương mại tránh khỏi việc bảo hộ sao chép đối với Blu-Rays, DVDs, và các tài liệu trực tuyến

 • Tham gia kiến nghị đến Văn phòng Quyền tác giả năm 2020-2021 nhằm ủng hộ áp dụng miễn trừ đối với đạo luật DMCA dành cho các tác phẩm phối lại nhằm mục đích phi thương mại
  • Bình luận tháng 7 năm 2020
 • Tham gia kiến nghị đến Văn phòng Quyền tác giả năm 2017-2018 nhằm ủng hộ áp dụng miễn trừ đối với đạo luật DMCA dành cho các tác phẩm phối lại nhằm mục đích phi thương mại
  • Bình luận tháng 3 năm 2018
  • Bình luận tháng 12 năm 2017
  • Kiến nghị tháng 7 năm 2017
 • Tham gia kiến nghị đến Văn phòng Quyền tác giả năm 2014-2015 nhằm ủng hộ áp dụng miễn trừ đối với đạo luật DMCA dành cho các tác phẩm phối lại nhằm mục đích phi thương mại
  • Hồi đáp tháng 6 năm 2015
  • Hồi đáp tháng 5 năm 2015
  • Bình luận tháng 2 năm 2015
  • Kiến nghị tháng 11 năm 2014
 • Tham gia kiến nghị đến Văn phòng Quyền tác giả năm 2011-2012 nhằm ủng hộ áp dụng miễn trừ đối với đạo luật DMCA dành cho các tác phẩm phối lại nhằm mục đích phi thương mại
  • Hồi đáp tháng 8 năm 2012 và triển lãm ảnh lần thứ II
  • Chứng Minh Sử Dụng Hợp Lý của Fanvideo
  • Triển lãm ảnh
  • Bình luận tháng 03 năm 2012
  • Bình luận tháng 12 năm 2011
 • Tài liệu kiến nghị 2008-2009
  • Bình luận tháng 2 năm 2009
  • Bình luận tháng 12 năm 2008

Các văn bản, bình luận và thông tin liên quan có thể tìm thấy tại Nhận các miễn trừ theo đạo luật DMCA của Hoa Kỳ.

Đóng góp ý kiến chính sách cho chính phủ Hoa Kỳ và các chính quyền trên thế giới

 • Bình luận tháng 6 năm 2020 đến Thượng viện Hoa Kỳ trả lời Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ
 • Giải trình tháng 2 năm 2020 đến Thượng viện Hoa Kỳ trả lời Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ
 • Thư Hợp tác tháng 7 năm 2019 đến Thượng nghị viện Hoa Kỳ về Đạo luật CASE
 • Tuyên bố Chung về Quy tắc tháng 7 năm 2019 Liên quan đến Mục 230 của Đạo luật về Khuôn phép Thông tin
 • Lời khai tháng 4 năm 2019 trước Văn phòng Quyền tác giả Hoa Kỳ Liên quan đến Mục 512 của Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ
 • Bình luận tháng 4 năm 2019 đến Quốc Hội New Zealand thuộc đợt xem xét sửa đổi Luật Bản quyền New Zealand thường niên
 • Bình luận tháng 3 năm 2019 đến Văn phòng Quyền tác giả Hoa Kỳ về Đạo luật Hiện đại hóa m nhạc
 • Bình luận tháng 6 năm 2018 đến Nghị viện Canada – một phần của giám sát thường niên về Đạo luật Bản quyền
 • Bình luận tháng 6 năm 2017 đến văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ
 • Bình luận tháng 3 năm 2017 đến Văn phòng Quyền tác giả liên quan đến Quyền nhân thân về định danh và toàn vẹn của tác phẩm
 • Bình luận tháng 2 năm 2017 đến Văn phòng Quyền tác giả về Mục 512 của Đạo luật DMCA
 • Bình luận tháng 10 năm 2016 đóng góp cho Singapore về các gợi ý sửa đổi về chính sách bản quyền của nước này
 • Bình luận tháng 6 năm 2016 đến Văn phòng Quyền tác giả liên quan đến Làm mới tài khoản Agent DMCA
 • Bình luận tháng 4 năm 2016 đến Ủy ban Châu u liên quan đến Thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
 • Bình luận tháng 3 năm 2016 đến Văn phòng Quyền tác giả về Mục 512 của Đạo luật DMCA
 • Bình luận tháng 2 năm 2016 đến Văn phòng Quyền tác giả Hoa Kỳ về Mục 1202 của Đạo luật DMCA
 • Bình luận tháng 12 năm 2015 đến Ủy ban Châu u
 • Bình luận tháng 10 năm 2016 đến IPEC Hoa Kỳ
 • Bình luận tháng 9 năm 2015 đến Chính phủ Nam Phi
 • Thư tháng 3 năm 2015 đến Nghị viện Hoa Kỳ
 • Đệ trình tháng 9 năm 2014 lên Chính phủ Úc
 • Bình luận tháng 2 năm 2014 đến Ủy ban Châu u
 • Bình luận tháng 10 năm 2013 đến PTO/NTIA

Các lá thư, bình luận và các thông tin khác liên quan có thể tìm thấy tại Các Bình luận về Chính sách và Thư.

Đệ trình các bản Tham vấn trung gian trong những vụ án liên quan đến luật bản quyền của Hoa Kỳ, sử dụng hợp lý, và tự do ngôn luận trực tuyến

 • Dr. Seuss v. ComicMix
  • Tham vấn trung gian tháng 10 2019
 • Smith v. Drake
  • Tham vấn trung gian tháng 7 năm 2019
 • Star Athletica v. Varsity Brands
  • Tham vấn trung gian tháng 7 năm 2016
 • Lenz v. Universal
  • Tham vấn trung gian tháng 9 năm 2016
  • Tham vấn trung gian tháng 10 năm 2015
  • Tham vấn trung gian tháng 12 năm 2013
 • Capitol Records v. Vimeo
  • Tham vấn trung gian tháng 7 năm 2014
 • Cindy Lee Garcia v. Google và những người khác
  • Tham vấn trung gian tháng 11 năm 2014
  • Tham vấn trung gian tháng 4 năm 2014
 • Fox v. Dish & Dish v. ABC
  • Tham vấn trung gian tháng 1 năm 2014
  • Tham vấn trung gian tháng 1 năm 2013
 • Salinger v. Colting
  • Tham vấn trung gian tháng 8 năm 2009

Các bản tham vấn và các thông tin khác liên quan có thể tìm thấy tại Các bản Tham vấn trung gian trong những vụ án liên quan đến luật bản quyền của Hoa Kỳ, sử dụng hợp lý, và tự do ngôn luận trực tuyến.

Đệ trình các bản Tham vấn trung gian cho các vụ kiện liên quan đến quyền nhân thân về hình ảnh của Hoa Kỳ

 • De Havilland v. FX
  • Tham vấn trung gian tháng 1 năm 2018
 • Cross v. Facebook
  • Tham vấn trung gian tháng 1 năm 2017
 • Davis v. Electronic Arts
  • Tham vấn trung gian tháng 11 năm 2015
  • Tham vấn trung gian tháng 1 năm 2015
 • Hart v. Electronic Arts
  • Tham vấn trung gian tháng 5 năm 2012

Các bản tham vấn và các thông tin khác liên quan có thể tìm thấy tại Các bản Tham vấn trung gian cho các vụ kiện liên quan đến quyền nhân thân về hình ảnh của Hoa Kỳ.

Phản đối các đơn đăng ký bản quyền thương hiệu cấu thành sở hữu tư nhân fandom

 • Kiến nghị hủy bỏ thương hiệu FANDOM

Các lá thư, bình luận và các thông tin khác liên quan có thể tìm thấy tại Phản đối các đơn đăng ký bản quyền thương hiệu cấu thành sở hữu tư nhân fandom.

Liên hệ với Ban Pháp lý của OTW qua e-mail.

(Ban Pháp lý khuyến khích các bình luận và câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng những trao đổi giữa bạn và Ban Pháp lý sẽ không cấu thành quan hệ luật sư – thân chủ, trừ trường hợp Ban Pháp lý ghi nhận thành văn bản. Chúng tôi cũng xin phép hạn chế khả năng trả lời hỏi đáp các thắc mắc về hệ thống luật của các quốc gia không nói tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết!)