Dự án của chúng tôi

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta)
AO3 là nơi lưu trữ phi thương mại và phi lợi nhuận cho fanfic và những tác phẩm được chuyển hóa khác, bằng cách dùng phần mềm nguồn mở.

Fanhackers
OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) xuất bản một blog để thảo luận về những chủ đề liên quan đến các fan, và quan điểm của fan về những fan khác và nghiên cứu truyền thông.

Fanlore
Fanlore là một bách khoa toàn thư của fandom dành cho sự bảo tồn lịch sử của các tác phẩm chuyển hóa và những fandom đã tạo nên những tác phẩm này.

Fanvideo và Truyền Thông
Những dự án truyền thông của chúng tôi hiện bao gồm Fan Video Roadmap (Họa Đồ cho Fanvideo), Test Suite of Fair Use Vids (Chứng Minh Sử Dụng Hợp Lý của Fanvideo) nằm trong Vidding History project (dự án Lịch Sử của Fanvideo) và một số các trang tài nguyên cho những người làm fanvideo, gồm cả gợi ý về nơi nên lưu trữ video của bạn và hướng dẫn cách gắn fanvideo trên AO3.

Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Luật)
OTW cam kết bảo vệ và biện hộ cho những tác phẩm được biến đổi khỏi sự lợi dụng thương mại và những thách thức trên mặt pháp lý.

Open Doors (Cửa Mở)
Open Doors cung cấp một mái nhà cho những dự án của fan gặp nguy hiểm. Trong đó có những tiểu dự án như Fan Culture Preservation Project (Dự Án Bảo Tồn Văn Hóa Fan) để bảo tồn những tạp chí của fan và những hình thức phi kỹ thuật số khác của văn hóa fan, hoặc GeoCities Rescue Project (Dự Án Cứu Trang GeoCities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi)
TWC là một tờ báo có tính chất học thuật được duyệt bởi người đồng đẳng, nhằm đẩy mạnh sự nghiên cứu về những tác phẩm và ví dụ thực tiễn của fan.