Đợt vận động tháng 4: Sự ủng hộ của bạn rất quan trọng

Rất nhiều sự kiện đã xảy ra trong những tháng gần đây tại OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa). Đây là một tóm tắt của một vài điều mới mẻ và hay ho mà OTW đã thực hiện được nhờ có sự ủng hộ của bạn.

Ban Điều Hành Hệ Thống của chúng tôi đã rất bận rộn vào nhiệm kỳ vừa qua! Số lượng tác phẩm của fan, số người dùng và khách trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đang tăng trưởng. Chúng tôi cần thêm chỗ để lưu trữ những tác phẩm đó, và cần thêm băng thông để phục vụ tất cả mọi người. Chúng tôi cũng cần máy tính nhanh hơn để có thể tìm tác phẩm nhanh hơn và trả lời nhiều câu hỏi cùng một lúc. Số quyên góp của bạn sẽ giúp ban Điều Hành Hệ Thống mua những máy móc cần thiết để tiếp túc duy trì những dự án của chúng tôi cho những fan như bạn! Bạn có thể xem thống kê chi phí năm 2017 của chúng tôi ở dưới đây. (Để biết thêm thông tin về tài chính của OTW, xin vui lòng xem ngân sách 2017 của OTW.)

Các khoản chi sắp xếp theo dự án: Archive of Our Own (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta): 75.7%. Open Doors (Cửa Mở): 0.5%. Transformative Works and Cultures (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi): 1.5%. Fanlore: 2.7%. Hỗ Trợ Pháp Luật: 1.2%. Tuyên truyền: 1.8%. Quản lý: 8.4%. Gây quỹ: 8.2%.

Một vài ban khác cũng đang làm việc không ngừng nghỉ! Ban Pháp Lý đã tiếp tục công việc trả lời câu hỏi của fan, và đã đệ trình chứng nhận của amicus curiae trong những ca mới, bao gồm Cross v. Facebook, “đối phó với quyền vượt tầm của luật quảng cáo”. Trong khi đó, AO3 đã đạt tới 2 triệu tác phẩm của fan vào tháng 12, một kỷ lục mới!

Hơn nữa, Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) đã đăng tới số báo thứ 23, một số báo đặc biệt về fandom của Sherlock Holmes, với biên tập viên khách Roberta Pearson và Betsy Rosenblatt. Số báo bao gồm bài về fanart và sự chênh lệch giới tính trong fandom, và cả những bài phê bình sách nói về Sherlock. Số này còn có cả bìa báo đặc biệt! Như tất cả những dự án khác của OTW, TWC dựa vào những quyên góp của bạn để đăng những bài báo này cho những nhà nghiên cứu hiện tại và tương lai!

Sự giúp đỡ của bạn đã giúp thực hiện tất cả những điều này. Để ủng hộ những công việc quan trọng của những ban này, xin hãy quyên góp ngay hôm nay!

Bản tin này được dịch bởi những tình nguyện viên dịch thuật của OTW. Để biết thêm về công việc của chúng tôi, vui lòng xem trang Phiên Dịch trên transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.