Các câu hỏi thường gặp về Quyên Góp và Hội Viên

Các câu hỏi thường gặp về Quyên góp và Hội viên

Làm thế nào để quyên góp cho OTW?

Để quyên góp, vui lòng điền đơn quyên góp của chúng tôi.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào khi điền đơn quyên góp, vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên.

Tôi có thể quyên góp bằng séc không? Tôi cần gửi tấm séc đến đâu?

Được chứ, với điều kiện bạn là công dân Hoa Kỳ. Hiện tại chúng tôi không thể nhận séc từ bên ngoài Hoa Kỳ. Vui lòng điền đơn quyên góp của chúng tôi, và chọn mục “I will send payment by check” (Tôi sẽ gửi quyên góp bằng séc), và gửi tấm séc của bạn đến:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Có thể mất đến 3 tuần chúng tôi mới nhận được đơn quyên góp bằng séc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên.

Tôi có thể quyên góp bằng tiền mặt hay ngân phiếu không?

Được chứ, nếu bạn quyên góp bằng Đô la Mỹ, nhưng chúng tôi chỉ nhận tiền mặt và ngân phiếu nếu đây là quyên góp không dùng tư cách hội viên. Nếu bạn muốn quyên góp bằng tư cách hội viên, chúng tôi cần liên kết quyên góp của bạn với một ngân hàng hoặc một thẻ tín dụng để xác minh rằng bạn là người thật và một cá nhân độc nhất khi chúng tôi tổ chức những đợt bầu cử.

Để quyên góp, vui lòng gửi số tiền đến:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên.

Tôi có thể quyên góp bằng đơn vị tiền tệ không phải là Đô la Mỹ không?

Được chứ, bạn có thể quyên góp online qua đơn quyên góp của chúng tôi. (Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận quyên góp bằng séc hoặc tiền mặt bằng đơn vị khác Đô-la Mỹ.) Khi bạn quyên góp qua đơn online, bạn cần ghi rõ số tiền bạn muốn quyên góp bằng Đô-la Mỹ. Sau đó, bạn có thể hoàn thành thanh toán với thẻ tín dụng hoặc PayPal.

Vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên hoặc trợ giúp kỹ thuật của PayPal để được hỗ trợ thêm.

Khoản quyên góp đến OTW có được khấu trừ thuế hay không? Nếu có thì số EIN của bạn là gì?

Có, trong phạm vi nước Mỹ. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) ở Hoa Kỳ, và tất cả những quyên góp cho chúng tôi đều được khấu trừ thuế. Số EIN trong nước Mỹ của chúng tôi là 38-3765024; số này cũng sẽ được ghi trên biên lai quyên góp của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không ở Hoa Kỳ, quyên góp của bạn có hoặc không thể được khấu trừ thuế. Bạn nên tham khảo ý kiến với một cố vấn thuế và kiểm tra xem một món quà tặng tới một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) ở Hoa Kỳ có thể được khấu trừ thuế trong quy định pháp luật nơi bạn đang sống hay không.

Vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này.

Tại sao Tổ chức cần tên và địa chỉ của tôi trong đơn quyên góp? Tôi có thể quyên góp giấu tên không?

Chúng tôi cần liên kết mỗi khoản quyên góp tới một người độc nhất vì mục đích pháp lý, đồng thời tránh trường hợp một người quyên góp nhiều lần và do đó được nhiều hơn một phiếu bầu. (Hãy đọc Tại sao Tổ chức đòi hỏi phí hội viên để được phiếu bầu trong những đợt bầu cử của OTW? dưới đây để biết thêm chi tiết.)

Thông tin của bạn sẽ an toàn với chúng tôi, và chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên kết tên thật với tên fan của ban. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Nếu bạn muốn quyên góp mà không ghi địa chỉ, bạn có thể quyên góp mà không dùng tư cách hội viên bằng cách dùng tiền mặt hoặc ngân phiếu (chỉ chấp nhận tiền Đô la Mỹ). Vui lòng đọc a href=”/?p=32952″>Tôi có thể quyên góp bằng tiền mặt hay ngân phiếu không? trên đây.

Vui lòng liên lạc đội ngũ Phát triển và Hội viên nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Quyên góp hội viên và quyên góp không bằng tư cách hội viên khác gì nhau?

Một quyên góp hội viên sẽ khiến bạn trở thành hội viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa): bạn sẽ có quyền bầu cử trong đợt bầu cử Ban Điều hành hàng năm. Để biết thêm thông tin về quá trình bầu cử của chúng tôi, vui lòng xem trang Bầu cử của OTW hoặc liên hệ Đội ngũ Bầu cử.

Chúng tôi hoan nghênh quyên góp không dưới tư cách hội viên nhưng bạn sẽ không trở thành thành viên của OTW và không nhận thêm bất kỳ quyền lợi nào trong kỳ bầu cử.

Tại sao Tổ chức đòi hỏi phí hội viên để được phiếu bầu trong những đợt bầu cử của OTW?

Như nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) dùng phí hội viên để kiểm tra và xác nhận mỗi hội viên là một cá nhân riêng biệt. Nếu không, một người có thể tạo nhiều tài khoản hội viên để tăng số phiếu bầu cho mình trong các đợt bầu cử.

Các phí này đồng thời hỗ trợ OTW chi trả cho chi phí hoạt động của tổ chức và các dự án mà không cần sử dụng quảng cáo hoặc tính phí người dùng. Chúng tôi cố định mức tiền quyên góp tối thiểu để bảo đảm số tiền không phải trở ngại cho bất cứ ai quan tâm về tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hy vọng rằng các hội viên sẽ quyên góp thêm nếu có thể!

Tôi có thể tặng tư cách hội viên cho người khác không?

Để đảm bảo rằng tất cả các hội viên bầu cử của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa) là người thật và để tổ chức những cuộc bầu cử công bằng, chúng tôi không chấp nhận việc mua tặng tư cách hội viên. Bạn có thể đóng góp tiền dưới danh nghĩa một người khác thông qua đơn quyên góp của chúng tôi, nhưng khoản đóng góp này sẽ không cho người đó tư cách hội viên.

Nếu tôi quyên góp cho OTW, tôi có nhận được thư mời đăng ký AO3 không?

Không, tư cách hội viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa) và
tài khoản Archive of Our Own — AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) không hề liên quan đến nhau. Để tạo một tài khoản AO3, xin vui lòng tham gia vào hàng đợi thư mời. Việc quyên góp cho OTW sẽ giúp AO3 tiếp tục hoạt động, nên chúng tôi hoan nghênh sự giúp đỡ của bạn, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng AO3 là một dịch vụ miễn phí cho tất cả mọi người. Chúng tôi không tạo liên kết giữa quyên góp cá nhân và tài khoản của AO3.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về thư mời của AO3, vui lòng liên hệ Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật AO3.

Tư cách hội viên OTW của tôi có được liên kết với tài khoản AO3 của tôi không?

Không, tư cách hội viên OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa) và tài khoản Archive of Our Own — AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) không hề liên quan đến nhau. OTW khuyến khích phân biệt rạch ròi giữa tài khoản fan và tài khoản cần xác nhận ngoài đời.. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên kết 2 nhân dạng này, và cơ sở dữ liệu chứa thông tin hội viên và thông tin tài khoản AO3 của chúng tôi hoàn toàn riêng biệt. Cơ sở lưu trữ và việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi được điều chỉnh bởi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Tư cách hội viên được kéo dài đến bao lâu? Làm thế nào để biết tôi có thể bầu cử hay không?

Tư cách hội viên được kéo dài đến bao lâu? Làm thế nào để biết tôi có thể bầu cử hay không?

Tư cách hội viên của bạn có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày quyên góp gần nhất. Nếu bạn chọn để trở thành một thành viên của OTW và chúng tôi nhận được quyên góp của bạn trước khi hết hạn đăng ký thành viên cho đợt bầu cử đã được thông báo bởi Đội ngũ Bầu Cử của OTW, bạn sẽ có thể bầu trong đợt bầu cử đó.

Nếu bạn không rõ lần cuối cùng mình quyên góp là bao giờ, vui lòng liên hệ đội ngũ Phát Triển và Hội Viên. Nếu bạn có câu hỏi về hạn cuối đăng ký hội viên hay quy trình bầu cử, xin vui lòng liên hệ ban Bầu Cử.

Quyên góp của tôi sẽ được đưa đến đâu? OTW sử dụng tiền quyên góp như thế nào?

Quyên góp của bạn sẽ hỗ trợ những hoạt động và dự án của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa). Chúng tôi là một tổ chức chỉ bao gồm tình nguyện viên, nên phần lớn chi tiêu của chúng tôi được dùng để phát triển các dự án.

Để biết thêm về những chi tiêu gần đây và ngân sách tạm thời của chúng tôi, vui lòng xem:

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi khác xin liên hệ đội ngũ Phát Triển và Hội Viên.

Tôi có thể quyên góp cho một dự án hoặc một chi tiêu nhất định của OTW không?

Hiện tại chúng tôi không có cách nào để phạn định riêng quyên góp cho một dự án hoặc chi tiêu của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa). Một số chi phí không thuộc về một dự án riêng, mà liên quan đến toàn bộ tổ chức: ví dụ, phần mềm tình nguyện viên sử dụng để tổ chức các buổi họp và xây dựng kế hoạch; máy chủ dùng để lưu trữ các thông tin nội bộ và Archive of Our Own — AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta); và tường lửa bảo vệ Fanlore, AO3 và các lưu trữ nội bộ của chúng tôi. Mọi khoản quyên góp đều được dùng để bảo dưỡng tất cả những việc trên và những dự án khác của OTW.

Làm thế nào để xem tóm tắt của tất cả những khoản quyên góp của tôi năm nay?
Quà cảm ơn là gì? Làm thế nào để nhận một món quà cảm ơn?

Quà cảm ơn là những món quà bạn có thể chọn tùy ý nếu bạn quyên góp hơn 40 đô la Mỹ. Danh sách món quà sẽ thay đổi liên tục. Hãy xem đơn quyên góp của chúng tôi để tham khảo những món quà hiện tại.

Tôi đã đóng góp một khoản quyên góp định kỳ. Tôi có thể nhận một món quà khi tổng số tiền tôi quyên góp bằng số tiền cần thiết không?

Được chứ! Liên hệ đội ngũ Phát Triển và Hội Viên và cho chúng tôi biết bạn muốn món quà nào. Khi bạn quyên góp đến số tiền tương đương, chúng tôi sẽ gửi quà cho bạn.

Làm thế nào để quyên góp định kỳ (quyên góp __US$ mỗi __ tháng)? Quyên góp định kỳ có thể được cộng lại để đạt tư cách hội viên không?

Vui lòng xem qua đơn Quyên góp định kỳ của chúng tôi để có thể quyên góp định kỳ.

Nếu muốn trở thành hội viên, những quyên góp định kỳ sẽ được cộng dồn để bạn đạt được tư cách hội viên.

Làm thế nào để hoãn hoặc thay đổi số tiền được quyên góp định kỳ mà tôi đã chỉ định, hoặc thay đổi thẻ tín dụng mà tôi đã dùng?

Để tạm ngừng quyên góp định kỳ, bạn chọn lệnh chi gần nhất trên PayPal và đến phần Manage payments for…” hoặc đến thanh Payments trên trang PayPal Settings của bạn. Số tiền thanh toán định kỳ không thể được thay đổi. Nếu bạn muốn thay đổi số tiền này, bạn sẽ phải hủy quyên góp định kỳ đó và tạo một quyên góp mới. Xin vui lòng liên hệ Ban Phát Triển và Hội Viên để được trợ giúp.

Để thay đổi thẻ tín dụng được dùng cho việc quyên góp, bạn sẽ cần thay đổi thông tin giao dịch trên PayPal. Hãy xem trang trợ giúp của PayPal để biết thêm thông tin, và liên hệ ban hỗ trợ của PayPal để được giúp đỡ.

Nếu tôi quyên góp dưới danh nghĩa người khác, họ có nhận được thông báo không?

Không. Cung cấp địa chỉ email ở phần “In Honor of” (Vinh danh) của mẫu đóng góp là không bắt buộc và sẽ có thông báo. Tuy nhiên người được mượn danh sẽ nhận được những email mà chúng tôi gửi chung đến tất cả những người đã đóng góp.

Tôi không thể quyên góp ngay bây giờ, nhưng tôi muốn giúp đỡ các bạn. Tôi có thể trở thành tình nguyện viên của OTW không?

Tất cả chức vụ trống được liệt kê ở trang Tình nguyện. Nếu vị trí bạn thích không có trong danh sách, hãy kiểm tra trang này vào những thời điểm khác để xem khi nào vị trí ấy tuyển người. Chúng tôi luôn đăng thông tin về những chức vụ mới trên bản tin của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa).