Donations and Membership FAQ

Donationer och medlemskap

Hur kan jag ge en gåva till OTW?

För att ge en gåva, gå till vårt gåvoformulär.

Tack för ditt stöd! Om du har frågor eller har svårt att fullfölja gåvan, vänligen kontakta teamet för Utveckling & Medlemskap.

Kan jag använda en check för att ge en gåva? Vart skickar jag den?

Ja, om du bor i USA. Tyvärr kan vi för närvarande inte ta emot checkar från andra länder. Vänligen fyll i vårt gåvoformulär, välj alternativet “Jag betalar med check” och skicka din check till:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Det kan ta upp till tre veckor för checkar att bli inlösta. Om det är något du undrar över, vänligen kontakta teamet Utveckling & Medlemskap.

Kan jag ge en gåva i kontanter eller med postanvisning?

Ja, om du ger din gåva i amerikanska dollar, men kontanter eller postanvisningar kan bara tas emot som en icke medlemskapsgrundande gåva. För medlemskap måste vi kunna koppla din betalning till ett bankkonto eller kreditkort så att vi kan verifiera när vi håller val att du är en riktig människa och en enskild person.

För att ge en gåva, skicka pengarna till:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta teamet för Utveckling & Medlemskap.

Kan jag ge en gåva i andra valutor än amerikanska dollar?

Ja, du kan ge en gåva online via vårt gåvoformulär. (Observera att vi inte kan ta emot kontanter eller checkar i andra valutor än amerikanska dollar). När du ger via vårt online-formulär blir du ombedd att ange beloppet i amerikanska dollar på formuläret; du kan sedan välja att genomföra betalningen med ett kreditkort eller via PayPal.

Vänligen kontakta teamet för Utveckling & Medlemskap eller PayPals support om du behöver mer hjälp.

Är gåvor till OTW avdragsgilla i deklarationen?

Ja, i USA. Där har IRS (amerikanska motsvarigheten till Skatteverket) klassat OTW (Organisationen för transformativa verk) som en skattebefriad, ideell organisation. En av fördelarna med vår status som icke-vinstdriven är att alla donationer som du gör till organisationen, inklusive din medlemsavgift på 10 US$, är avdragsgilla i USA. Till och med tidigare donationer är avdragsgilla, ända tillbaka till 5 september 2007, d.v.s. datumet som vi registrerades som organisation.
Observera att din gåva inte nödvändigtvis är avdragsgill om du är bosatt utanför USA. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor för att rådgöra om huruvida en gåva till en amerikansk organisation, som i USA är registrerad som typ 501(c)(3), är avdragsgill enligt de lagar som gäller där du bor.

Varför ber ni om namn och adress i gåvoformuläret? Kan jag ge en anonym gåva?

För att en gåva ska kunna kvalificera för medlemskap behöver vi av juridiska skäl kunna koppla varje gåva till en specifik person, detta för att undvika att en och samma person ger flera gånger och därmed får rätt att rösta flera gånger (Läs Varför behöver ni en medlemsavgift för att ge någon rätt att rösta i OTWs val? här nedanför för att få veta mer.)

Din information är trygg hos oss, och vi är mycket noga med datasäkerhet. Vi kommer aldrig att länka samman din juridiska identitet med din fan-identitet. Vänligen läs vår Integritetspolicy för mer detaljerad information.

Om du vill ge en gåva utan att uppge en adress så kan du ge en icke medlemskapsgrundande gåva i kontanter eller via postanvisning (endast i amerikanska dollar). Vänligen läs Kan jag ge en gåva i form av kontanter eller postanvisning? här ovanför.

Vänligen kontakta teamet för Utveckling och medlemskap om du har fler frågor.

Vad är skillnaden mellan en medlemskapsgrundande och en icke medlemskapsgrundande gåva?

En medlemskapsgrundande gåva gör dig till medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk), vilket innebär att du kan rösta i våra årliga styrelseval. För mer information om hur våra val går till, vänligen besök sidan OTWs val eller kontakta Valberedningen.

En icke medlemskapsgrundande gåva är mycket uppskattad, men den gör dig inte till medlem i OTW och ger dig inte rätt att rösta.

Varför behöver ni en medlemsavgift för att ge någon rätt att rösta i OTWs val?

Liksom många icke vinstdrivande organisationer använder OTW (Organisationen för transformativa verk) en medlemsavgift som ett enkelt, lätt verifierbart, villkor för att försäkra sig om att varje medlem är en enda person. Annars skulle en person kunna skapa ett antal medlemskonton för att få flera röster i våra val.

Dessa avgifter går också till stöd för OTW – till att betala för våra driftskostnader både till organisationen och alla våra projekt, så att vi inte behöver annonsera eller ta ut avgifter från användare. Vi vill att minimigåvan ska vara liten för att se till att den inte är ett hinder för någon som bryr sig om organisationen, men vi hoppas att de flesta medlemmarna ska ge mer om de kan!

Kan jag köpa ett gåvomedlemskap åt någon annan?

För att vi ska kunna se till att alla röstande medlemmar i OTW (Organisationen för transformativa verk) verkligen är riktiga personer och hålla rättvisa val, så kan vi inte tillåta gåvomedlemskap. Du får gärna ge gåvor för att hedra andra via vårt formulär, men dessa gåvor kommer inte att ge dem status som medlemmar.

Innebär medlemskap att jag får en inbjudan till AO3?

Nej, medlemskap i OTW (Organisationen för transformativa verk) och konton på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är inte sammanlänkade på något vis. För att få ett konto på AO3 behöver du anmäla dig till inbjudningskön. Gåvor till AO3 hjälper oss att hålla AO3 igång, så vi välkomnar ditt stöd, men vi vill erbjuda AO3 som en kostnadsfri tjänst för alla. Det finns ingen koppling mellan enskilda gåvor och konton på AO3.

Om du har frågor om AO3-inbjudningar, vänligen kontakta AO3 Support.

Kommer mitt OTW-medlemskap att vara knutet till mitt AO3-konto?

Nej, medlemskap i OTW (Organisationen för transformativa verk) och konton på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är inte knutna till varandra på något sätt. OTW stödjer starkt fans rätt att skilja på sin identitet som fans och sin identitet utanför fandom. Vi kommer aldrig att koppla samman dessa, och de databaser som innehåller information om medlemskap och AO3 konton är helt separata. Hur vi lagrar och använder dina uppgifter styrs av vår Integritetspolicy.

Hur länge varar medlemskapet? Hur vet jag om jag får rösta?

Ditt medlemskap gäller under ett år räknat från när du gav din senaste gåva. Om du väljer att bli medlem i OTW och din gåva tas emot innan sista datumet för det årets val, som publiceras av OTWs valberedning, så är du röstberättigad.

Om du är osäker på när du senast gav en gåva, kontakta teamet för Utveckling och medlemskap. Om du har frågor om sista datumet som du kan lämna en gåva på eller om valprocessen, var god och kontakta valberedningen.

Till vad går min gåva? Hur använder OTW sina pengar?

Din gåva stödjer driften av OTW (Organisationen för transformativa verk) och dess projekt. Alla i organisationen är volontärer, så de mesta av våra kostnader går till att hålla igång våra projekt.

För att lära dig mer om vilka kostnader vi haft nyligen och vår föreslagna budget, ta del av följande:

Om du har fler frågor, vänligen kontakta teamet Utveckling och medlemskap.

Kan jag ge en gåva som är öronmärkt för ett visst OTW-projekt eller en viss kostnad?

För närvarande finns inget sätt att öronmärka gåvor för ett visst projekt inom OTW (Organisationen för transformativa verk) eller för att täcka en viss typ av kostnad. Det finns flera typer av kostnader som inte är projektspecifika och som relaterar till organisationen i sin helhet, till exempel mjukvaran våra volontärer använder för att hålla möten och planera, server-hostingen som gäller både vår interna dokumentation och innehåll på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), och brandväggen som skyddar Fanlore, AO3 och det vi lagrar för internt bruk. Gåvor går till att hålla igång allt detta, såväl som andra OTW-projekt.

Hur gör jag för att få en summering av mina gåvor under innevarande bokföringsår?
Vad är en tackgåva? Hur gör jag för att få en?

Tackgåvor är valfria artiklar som du kan välja att få om du ger en gåva som överstiger 40 US$. Listan med gåvor uppdateras regelbundet. Vänligen ta del av vårt gåvoformulär för att få veta vad som finns att välja på just nu.

Jag har satt upp en återkommande gåva. Kan jag få en tackgåva när totalsumman för mina gåvor kommer upp i rätt belopp?

Javisst! Vänligen kontakta teamet för Utveckling och medlemskap och berätta vilken gåva du vill ha, så skickar vi den till dig när du kommer upp i det aktuella beloppet.

Hur kan jag sätta upp en återkommande gåva (ge __ US$ var __ månad)? Kan återkommande gåvor räknas ihop och gälla för medlemskap?

Gå till vårt formulär för Återkommande gåvor för att sätta upp en återkommande gåva.

Ja, om du markerar medlemskapsalternativet kommer återkommande gåvor att räknas ihop och gälla för medlemskap.

Hur kan jag avsluta eller ändra beloppet för en återkommande gåva som jag satt upp tidigare, eller ändra det kreditkort som används?

För att avbryta din återkommande gåva, välj ditt senaste bidrag i PayPal och gå till “Manage payments for…,” (Hantera betalningar till…,” eller gå till fliken Payments (Betalningar) på sidan med inställningar i PayPal. Det är inte möjligt att ändra beloppet i en återkommande gåva. Istället behöver du säga upp gåvoåtagandet och sätta upp ett nytt. Vänligen kontakta teamet Utveckling och medlemskap för att få hjälp med denna process.

För att kunna ändra vilket kreditkort som används för en gåva behöver du ändra transaktionsdetaljerna för PayPal. Vänligen konsultera PayPals hjälpfunktion för att få hjälp med detta.

Om jag ger en gåva för att hedra någon, kommer den personen att få veta det?

Nej. Det är frivilligt att lägga in en e-postadress i “In Honor of” (för att hedra)-sektionen i gåvoformuläret och det genererar inte något meddelande, men den som hedrats med en gåva kommer få all generell e-post som sänds till alla givare.

Jag kan inte ge något just nu, men vill gärna stödja ert arbete. Kan jag anmäla mig som OTW-volontär i stället?

Alla lediga tjänster som man för närvarande kan söka till finns på sidan Anmäl dig som volontär. Om en volontärtjänst du är intresserad av inte finns med på listan just nu, så besök sidan igen senare, och håll utsikt efter nya vakanser. Vi kommer alltid att publicera information om nya vakanser där nyheter från OTW (Organisationen för transformativa verk) finns.