Donations and Membership FAQ

Příspěvky a členství

Jak mohu OTW zaslat svůj příspěvek?

Pro zaslání příspěvku prosím přejděte na náš příspěvkový formulář.

Děkujeme za vaši podporu! Pokud budete mít při odesílání příspěvku jakékoliv dotazy nebo problémy, kontaktujte prosím náš tým pro Rozvoj a členství.

Mohu přispět formou šeku? Kam ho můžu poslat?

Ano, pokud jste občanem Spojených států. Šeky z jiných zemí než USA, bohužel nejsme zatím schopni přijímat. Vyplňte prosím náš příspěvkový formulář, zvolte možnost “Částku zašlu šekem” a šek zašlete na adresu:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Příspěvky formou šeku bývají připsány do 3 týdnů. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým pro Rozvoj a členství.

Mohu přispět v hotovosti či složenkou?

Ano, pokud přispějete v USD. Příspěvky v hotovosti a složenky však nemohou být přijaty jako příspěvky zakládající členství. Abyste se mohli stát členy OTW, musíme být schopni spojit Vaši platbu s bankovním účtem nebo platební kartou, abychom pro účely voleb ověřili, že jste skutečná osoba a jednotlivec.

Příspěvky zasílejte na adresu:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím náš tým pro Rozvoj a členství.

Mohu poslat příspěvek i v jiné měně, než USD?

Ano, přispět je možné online pomocí našeho příspěvkového formuláře. (Upozorňujeme, že hotovost nebo šeky nejsme schopni přijímat v jiné měně, než v USD.) Při zasílání příspěvku pomocí online formuláře budete vyzváni k uvedení výše příspěvku v USD; platbu poté můžete dokončit pomocí platební karty nebo PayPalu.

Budete-li potřebovat další pomoc, prosím kontaktujte náš tým pro Rozvoj a členství nebo podporu PayPalu.

Jsou příspěvky OTW odečitatelné z daní? Pokud ano, jaké je vaše číslo EIN (Employment Identification Number)?

Ano, ve Spojených státech, kde je OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) zaregistrována jako nezisková organizace a všechny příspěvky v náš prospěch jsou zde odečitatelné z daní. Naše číslo EIN (Employment Identification Number) v USA je 38-3765024 a bude uvedeno v potvrzení přijetí vašeho příspěvku, které můžete vykázat.

Upozorňujeme, že pokud sídlíte mimo USA, váš příspěvek může, ale nemusí být odečitatelný z daní. Zkonzultujte se svým daňovým poradcem, zda je dar neziskové organizaci 501(c)(3) registrované v USA dle místních zákonů odečitatelný z daní.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, prosím kontaktujte náš tým pro Rozvoj a členství.

Proč na registračním formuláři požadujete uvedení jména a adresy? Mohu přispět anonymně?

Pro příspěvek zakládající členství musíme mít z právních důvodů možnost přiřadit každý příspěvek k jednotlivci, abychom vyloučili možnost, že by jedna osoba získala na základě více příspěvků více volebních hlasů. (Více si přečtěte na: Proč je právo volit do OTW podmíněno členským příspěvkem?)

Vaše osobní informace jsou u nás dobře zabezpečeny; na bezpečnost dat klademe velký důraz. Nikdy nedojde k propojení vaší právní a fanouškovské totožnosti. Další informace si přečtěte v našich Zásadách na ochranu soukromí .

Pokud si přejete přispět bez uvedení vaší adresy, je možné zaslat v hotovosti či složenkou (pouze v USD) příspěvek, který členství nezakládá. Více výše pod odkazem Mohu přispět v hotovosti či složenkou?

Pokud máte další dotazy, kontaktujte náš tým pro Rozvoj a členství.

Jaký je rozdíl mezi členským příspěvkem a tím, který členství nezakládá?

Členský příspěvek vám zajistí členství v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu): můžete volit v každoročních volbách do Představenstva. Více informací o volebním procesu si můžete přečíst na stránkách Volby OTW, případně kontaktujte volební tým.

Příspěvků, které členství nezakládají, si velmi vážíme, ovšem neudělají z vás člena OTW a neskýtají volební výhody.

Proč je právo volit do OTW podmíněno členským příspěvkem?

Stejně jako mnoho neziskových organizací používá i OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) členský příspěvek jako jednoduchou a snadno ověřitelnou podmínku, která má zajistit, aby každý člen byl individuální osobou. V opačném případě by jedna osoba mohla získat členství vícekrát a mít v našich volbách více hlasů.

Tyto příspěvky se dále využívají na podporu OTW – hradíme z nich provozní náklady společnosti a všech našich projektů, abychom nemuseli používat reklamu nebo našim uživatelům účtovat poplatky. Chceme výši příspěvku udržet nízkou, aby nepředstavovala překážku pro nikoho, komu na naší společnosti záleží, ale doufáme, že většina členů bude moci darovat více.

Mohu zakoupit členství jako dárek pro někoho dalšího?

Abychom zajistili, že všichni hlasující členové OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) jsou skutečné osoby a abychom mohli konat spravedlivé volby, nemůžeme bohužel umožnit darovaná členství. Naši podpůrci samozřejmě mohou poslat příspěvek ve jménu někoho jiného, ale takto zaslané příspěvky nezakládají členství.

Získám s členstvím i pozvánku na AO3?

Ne, členství v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a uživatelský účet na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu) spolu nijak nesouvisejí. O pozvánku na AO3 můžete požádat přidáním své emailové adresy do pořadníku pozvánek. Příspěvky OTW nám pomáhají uržet AO3 v provozu, proto uvítáme vaši pomoc, ale zároveň ctíme náš závazek nabízet služby AO3 zdarma pro každého. Mezi jednotlivými dárcovskými příspěvky a účty na AO3 není spojitost.

Máte-li dotazy k pozvánkám na AO3, kontaktujte prosím Podporu AO3.

Bude moje členství v OTW nějak spjaté s mým uživatelským účtem na AO3?

Ne, členství v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a uživatelské účty na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu) spolu nijak nesouvisejí. OTW pevně stojí za právem fanoušků na oddělení jejich fanouškovské a nefanouškovské tožnosti. Nikdy nedojde k jejich spojení a databáze, které obsahují informace o členství a AO3 účtu jsou zcela oddělené. Vaše data jsou uchovávána a používána v souladu s našimi Zásadami na ochranu soukromí.

Jak dlouho je členství platné? Jak se dozvím, jestli mohu volit?

Vaše členství je platné po dobu jednoho roku od vašeho posledního příspěvku. Pokud se rozhodnete stát členem OTW a váš příspěvek dostaneme před hraničním datem členství pro volby daného roku, které je zveřejněno volebním týmem OTW, pak můžete volit.

Pokud si nejste jisti, kdy jste naposled přispěli, kontaktujte prosím náš tým pro Rozvoj a členství. Pokud máte dotazy ohledně hraničního data členství či volebního procesu, kontaktujte prosím Volby.

Co se stane s mým příspěvkem? Jak OTW tyto peníze utratí?

Váš příspěvek podpoří provoz OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a jejích projektů. Jsme dobrovolnickou organizací, všechny naše náklady jdou tedy na provoz našich projektů.

Více o našich současných výdajích a výhledovém rozpočtu si můžete přečíst v:

Pokud máte jakékoli další dotazy, kontaktujte prosím náš tým pro Rozvoj a členství.

Mohu poslat příspěvek určený na konkrétní projekt nebo výdaj OTW?

V současné době nemáme možnost vyhradit příspěvky na konkrétní projekt nebo výdaj OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu). Máme několik výdajů, které nejsou vázané na konkrétní projekt a vztahují se k organizaci jako takové: např. software, který naši dobrovolníci používají ke schůzkám a plánování; hostování serveru jak pro naše vnitřní dokumenty, tak pro obsah Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu) – a firewall, který chrání Fanlore, AO3 a naše vnitřní úložiště. Příspěvky jdou na provoz všech těchto i dalších projektů OTW.

Jak mohu získat výpis všech mých příspěvků za rozpočtový rok?
Jaké jsou dárky za příspěvek? Jak mohu nějaký získat?

Dárky jako poděkování si můžete vybrat, pokud přispějete více než 40 USD. Výběr dostupných dárků pravidelně aktualizujeme. Pokud chcete vidět, co je právě v nabídce, navštivte prosím náš příspěvkový formulář.

Poslal/a jsem příspěvky opakovaně. Můžu dostat dárek jako poděkování, když mé příspěvky v součtu udělají uvedenou částku?

Ano! Prosím, kontaktujte náš tým pro Rozvoj a členství, dejte nám vědět, jaký dárek se vám líbí, a pokud váš příspěvek dosáhne v součtu uvedené částky, pošleme vám ho.

Jak mám naplánovat pravidelné příspěvky (darovat __ USD každý __ měsíc)? Započítávají se pravidelné příspěvky jako členské?

Navštivte náš formulář Pravidelné příspěvky, který vám umožní je zadat.

Ano, zvolíte-li si možnost členských příspěvků, pravidelné příspěvky se budou do členství započítávat.

Jak zrušit nebo změnit dříve zadanou výši pravidelného příspěvku, nebo číslo platební karty, ze které přispívám?

Abyste zrušili svůj pravidelný příspěvek, vyberte ve svém PayPal účtu poslední zaslaný příspěvek a přejděte na možnost “Spravovat platby pro…” nebo na stránkách Nastavení přejděte rovnou na záložku Platby. Změnit výši pravidelného příspěvku není možné. Místo toho bude potřeba původní zadání zrušit a vytvořit nové.

Pro změnu čísla platební karty, ze které přispíváte, je potřeba změnit detaily na PayPalu. Potřebujete-li k tomu více informací nebo pomoc, kontaktujte prosím podporu PayPalu.

Pokud pošlu příspěvek něčím jménem, dostane dotyčný upozornění?

Ne. Poskytnutí e-mailu v sekci “In Honor of” (Jménem) ve formuláři je volitelné a žádné upozornění nezašle. Danému člověku budou ovšem chodit všechny e-maily plošně adresované dárcům.

Nemohu zrovna přispět, ale chci vaši činnost podpořit. Mohu se místo toho přihlásit jako dobrovolník OTW?

Všechny právě volné pozice jsou uvedeny na stránce: Dobrovolníci. Pokud tam právě není pozice, která by se vám líbila, zkuste to později a sledujte oznámení o nových možnostech. Informace o nových pozicích vždy zveřejňujeme v novinkách OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu).