Donasjoner og medlemskap FAQ

Donasjoner og medlemskap

Hvordan kan jeg donere til OTW?

For å donere, kan du gå til vårt donasjonsskjema.

Takk for din støtte! Hvis du har noen spørsmål eller problemer med å fullføre donasjonen din, vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap.

Kan jeg donere via sjekk? Hvor skal jeg sende den?

Ja, hvis du bor i USA. Dessverre aksepterer vi ikke sjekker fra områder utenfor USA for øyeblikket. Vennligst fyll ut vårt donasjonsskjema, huk av for “I will send payment by check” (“Jeg sender betaling via sjekk”), og send sjekken din til:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Donasjoner via sjekk kan ta inntil 3 uker å bli løst inn. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap.

Kan jeg donere kontanter eller via money order (en type sjekk)?

Ja, hvis du bruker amerikanske dollar, men kontanter og money orders aksepteres kun som donasjon fra de som ikke er medlemmer. Av hensyn til medlemskapet må vi kunne knytte sammen dine betalinger med en bankkonto eller et kredittkort slik at vi kan forsikre oss om at du er en ekte person og et enkeltindivid når vi har valg.

For å donere, send pengene til:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Hvis du har noen spørsmål angående dette, vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap.

Kan jeg donere med annen valuta enn amerikanske dollar?

Ja, du kan donere online via vårt donasjonsskjema. (Vennligst legg merke til at vi ikke aksepterer kontanter eller sjekker i annen valuta enn amerikanske dollar.) Når du donerer via nettskjemaet vårt, vil du bli bedt om å oppgi hvor mye du ønsker å gi i amerikanske dollar; etterpå kan du fullføre betalingen ved å bruke et bankkort eller PayPal.

Vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap eller PayPal support for videre assistanse.

Kan donasjoner til OTW trekkes fra på skatten? I så fall, hva er deres skattenummer?

Ja, i USA. OTW (Organisasjonen for transformative verk) er registrert i USA som en 501(c)(3) ideell organisasjon, og alle donasjoner til oss kan trekkes fra på skatten. Vårt skattenummer i USA er 38-3765024; dette vil også vises på kvitteringen for donasjonen.

Vennligst legg merke til at dersom du befinner deg utenfor USA, kan det hende at ditt bidrag kan trekkes fra på skatten, men dette er ikke alltid tilfellet. I Norge gjelder følgende regel: “Giver kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til selskap, stiftelse eller sammenslutning som har sete her i landet eller i en annen EØS-stat, jf. skatteloven § 6-50” (skatteetaten.no). Det er altså ikke mulig å trekke fra på skatten når man gir en donasjon til OTW i Norge.

Vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap dersom du har ytterligere spørsmål angående dette.

Hvorfor ber dere om navn og adresse i donasjonsskjemaet? Kan jeg være anonym når jeg donerer?

Når det gjelder medlemsdonasjoner, må vi kunne knytte hver donasjon til et spesifikt individ av juridiske årsaker, for å kunne hindre at én person gir flere donasjoner for å kunne stemme mer enn én gang. (Les Hvorfor må man betale en medlemsavgift for å kunne stemme ved OTW-valg? under for å få vite mer.)

Informasjonen din er trygg hos oss, og vi er strengt forpliktet til datasikkerhet. Vi kommer aldri til å knytte sammen din juridiske identitet og fan-identitet. Vennligst les våre retningslinjer for personvern for flere detaljer.

Hvis du ønsker å donere uten å oppgi adressen din, kan du donere som ikke-medlem via money order (en type sjekk) eller kontanter (kun i amerikanske dollar). Vennligst se Kan jeg donere kontanter eller via money order (en type sjekk)? over.

Vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap dersom du har flere spørsmål.

Hva er forskjellen på å donere som medlem og ikke-medlem?

En medlemsdonasjon gjør deg til medlem av OTW (Organisasjonen for transformative verk): du kan stemme i vårt årlige styrevalg. For mer informasjon om vår valgprosess, vennligst besøk hjemmesiden for OTW valg eller ta kontakt med valgteamet.

Vi er høyst takknemlige for donasjoner fra ikke-medlemmer, men en slik donasjon gjør deg ikke til medlem av OTW og du får ikke mulighet til å stemme.

Hvorfor må man betale en medlemsavgift for å kunne stemme i OTW-valg?

På lik linje med mange ideelle organisasjoner, benytter OTW (Organisasjonen for transformative verk) seg av medlemsavgift som en enkel og verifiserbar måte å forsikre seg om at hvert medlem er et enkeltindivid. Ellers kunne én person ha opprettet flere medlemskontoer og fått flere stemmer i valgene våre.

Disse avgiftene er også med på å støtte OTW – de er med på å finansiere de operasjonelle kostnadene for både organisasjonen og alle prosjektene våre, slik at vi slipper å ha reklame på sidene våre eller be brukerne om å betale en avgift. Vi akter å holde minimumsbeløpet for donasjon lavt slik at terskelen for å bidra er lav for alle som bryr seg om organisasjonen, men vi håper at medlemmer flest gir mer hvis de kan!

Kan jeg kjøpe medlemskap i gave til noen andre?

For å forsikre oss om at alle medlemmer i OTW (Organisasjonen for transformative verk) som kan stemme, faktisk er reelle personer slik at valgene blir rettferdige, kan vi ikke tillate gavemedlemskap. Du kan gjerne dedikere donasjonen til noen andre via donasjonsskjemaet, men disse donasjonene gir ikke mottakeren medlemsstatus.

Vil OTW-medlemskapet mitt bli knyttet sammen med AO3-kontoen min?

Nei, medlemskap i OTW (Organisasjonen for transformative verk) og konto på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) har ikke noe med hverandre å gjøre. OTW støtter sterkt retten fans har til å holde sin fan-identitet og reelle identitet adskilt. Vi kommer aldri til å knytte sammen disse to, og databasene som inneholder informasjonen om medlemskap og informasjonen om din AO3-konto er helt adskilte. Vår oppbevaring og bruk av din informasjon styres av våre retningslinjer for personvern.

Hvor lenge varer et medlemskap? Hvordan kan jeg vite om jeg får stemme?

Medlemskapet ditt varer i ett år fra din nyeste donasjon. Om du velger å bli medlem i OTW og din donasjon mottas før fristen for medlemskap for det gjeldende årets valg går ut, kan du stemme. Fristen for medlemskap publiseres av OTWs valgkomité.

Hvis du er usikker på når du sist donerte, vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap. Hvis du har spørsmål om fristen for medlemskap eller valgprosessen, vennligst kontakt valgkomiteen.

Hvor havner mine donasjoner? Hva bruker OTW pengene sine på?

Dine donasjoner støtter OTWs (Organisasjonen for transformative verk) drift og prosjekter. Vi er en organisasjon kun drevet av frivillige, så mesteparten av våre utgifter går til vedlikehold av prosjektene våre.

For å finne ut mer om våre nylige utgifter og fremtidige budsjett, ta en titt på følgende lenker:

Dersom du har flere spørsmål, vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap.

Kan jeg velge å donere til et spesifikt OTW-prosjekt eller formål?

Det er for øyeblikket ikke mulig å øremerke donasjoner til et spesifikt prosjekt eller formål i OTW (Organisasjonen for transformative verk). Det er flere utgifter som ikke er prosjektspesifikke, og som handler om organisasjonen som helhet: for eksempel, programvaren som våre frivillige bruker for å holde møter og planlegge; serveren som både brukes for å lagre innhold for vår interne dokumentasjon og innhold på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv); og brannmuren som beskytter Fanlore, AO3 og vår interne lagring. Donasjoner er med på finansiere vedlikeholdet av alle disse og andre OTW-prosjekter.

Hvordan kan jeg få en oversikt over alle mine donasjoner dette regnskapsåret?
Hva er en takkegave? Hvordan kan jeg få en?

Takkegaver er valgfrie objekter du kan velge å motta dersom du donerer mer enn $ 40. Listen over tilgjengelig gaver endres jevnlig. Vennligst se vårt donasjonsskjema for å finne ut hva vårt nåværende utvalg er.

Jeg har gitt faste donasjoner. Kan jeg få en takkegave når totalsummen av mine donasjoner når det gitte beløpet?

Ja! Vennligst kontakt teamet for utvikling og medlemskap og fortell oss hvilken gave du ønsker. Når du når det gitte beløpet, sender vi deg gaven.

Hvordan kan jeg sette opp en fast donasjon (gi $ __ hver __ måned)? Kan faste donasjoner telle mot medlemskap?

Besøk vårt skjema for faste donasjoner for å sette opp en fast donasjon.

Hvis du velger alternativet for medlemskap, vil de faste donasjonene telle mot medlemskap.

Hvordan kan jeg kansellere eller endre beløpet jeg donerer fast som jeg bestemte tidligere, eller endre bankkortet jeg brukte?

For å kansellere din faste donasjon, velg ditt siste bidrag i PayPal og gå til “Manage payments for …,” (administrer betalinger til…), eller gå til fanen “Payments” (betalinger) på siden for innstillinger på din PayPal. Det er ikke mulig å endre på en fast donasjon. I stedet må du kansellere donasjonen og sette opp en ny.

For å endre bankkortet som brukes for å donere, må du endre på PayPals transaksjonsdetaljer. Vennligst se PayPal hjelp for mer informasjon om dette, og kontakt PayPal support for assistanse.

Hvis jeg dedikerer min donasjon til noen, vil vedkommende motta et varsel om dette?

Nei. Å oppgi en e-postadresse i feltet “In Honor of” (til ære for) på donasjonsskjemaet er valgfritt og gjør ikke at et varsel blir sendt ut, men den du har donert på vegne av vil motta generelle e-poster som sendes til alle givere.

Jeg har ikke mulighet til å donere akkurat nå, men jeg ønsker å støtte arbeidet deres. Kan jeg være frivillig i OTW i stedet?

Alle stillinger som for øyeblikket er åpne er listet opp på frivilligsiden. Hvis en stilling du er interessert i ikke står oppført for øyeblikket, sjekk siden på nytt senere, og hold øynene åpne for nye muligheter. Vi publiserer alltid informasjon om nye stillinger på nyhetssiden til OTW (Organisasjonen for transformative verk).